Çıktı 3: Erken okul terki için bütünsel yaklaşım olarak EUMOSCHOOL uygulaması için interaktif kılavuz