Küldetésünk

Minden ember érték.

add class h_bar purple

Carl Rogers nyomdokain haladva úgy gondoljuk, hogy az ember élő, személyes tapasztalatok és elfogadó kapcsolatok mentén érti meg és teljesíti ki önmagát. Küldetésünk ezen elfogadó kapcsolat fontosságának megértetése, tudatosítása, és valódi találkozások nyújtása, az ezzel szembeni akadályok elhárítása.

E cél elérése érdekében oktatási- és a közvetlen megtapasztalást elősegítő tevékenységeket (kutatást, képzést, egyéb szolgáltatásokat) szervezünk és bonyolítunk le.

Állandó oktatási intézményünkként működik a Rogers Középiskola utódja, a Rogers Akadémia, ahol a hagyományos középiskola helyett alternatívát kereső fiatalok találhatják meg a helyüket. Tapasztalataink szerint a keresés alapja lehet értékközpontú, vagy akár tanulási zavarok, beilleszkedési probléma is. Regisztrált tehetségpontként rendszeresen tehetséggondozó programokat szervezünk.

Magyarországon kiterjedt hálózattal tartjuk a kapcsolatot, tagjai vagyunk a Nullahulladék Hálózatnak, a Tehetségsegítő Hálózatnak, a Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács és a rogers-i személyközpontú mozgalomnak is. Emellett nemzetközi téren is számos partnerrel dolgozunk együtt Európa 26 országából, és tagjai vagyunk több nemzetközi hálózatnak: Real World Learning Network, Initiative for Equality, European Network on Inclusive Education and Disability, Resilience Connection Network. Tagságainkon keresztül rendszeresen hallatjuk hangunkat nemzetközi egyeztetéseken, aktívan figyeljük a nemzetközi oktatás-, ifjúság- és fenntartható fejlődési politikát.