Csapatunk

Alapítványunk a projekteket koordináló csapatból, valamint a Rogers Akadémia csapatából áll.

add class h_bar purple

Projektcsapat

Suhajda Éva Virág PhD

ügyvezető

Az alapítvány igazgatója és szakmai vezetője. Virág három diplomával és nyelvtudományi doktorátussal rendelkezik, emellett sok formális és informális képzést végzett el. Képzett pszichodinamikus tánc- és mozgásterapeuta, Metamorphosis meseterapeuta és személyközpontú tanácsadó. Az elmúlt években érzelmi intelligencia-fejlesztéssel, játékpedagógiával, drámapedagógiával, szabadidő-pedagógiával, környezeti neveléssel és tehetséggondozással kapcsolatos alapítványi és más szervezetek által szervezett projektekben dolgozott kutatói- fejlesztői területeken. 28 éves tréneri tapasztalattal a háta mögött felelős az alapítvány akkreditált és nem formális képzési programjainak magas szintű minőségéért.

Rátz Judit

projektmenedzser

A gödöllői Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási Agrármérnöki szakáról kikerülve nyolc évig az egyik legnagyobb hazai környezetvédelmi ernyőszervezetnél dolgozott környezeti tanácsadóként, illetve hazai és nemzetközi környezetvédelmi szemléletformáló programok végrehajtásáért volt felelős. Ezen időszak alatt nem csak széleskörű projektmenedzsment tapasztalatokra tett szert, hanem civil menedzsment ismereti is folyamatosan bővültek. Tagja volt például a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata, majd a Humusz Szövetség elnökségének, illetve a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Koordinációs Tanácsának. A Rogers Alapítvány csapatához 2014-ben csatlakozott, ahol nemzetközi projektkoordinátorként a pályázatok és az Alapítvány különböző pénzügyi és egyéb általános menedzsment feladatai tartoznak hozzá. Évente számos képzésen, tréningen, önismereti csoportfoglalkozáson vesz részt (pl játékpedagógia, drámapedagógia, pszichodráma, bodywork), rendszeres résztvevője személyközpontú encounter csoportoknak. 2017 óta Iyengar jóga gyakorló.

Vastag Zsuzsa

projektmenedzser

Tréner, okleveles pszichológus, Klinikai pszichológia szakirányon végzett 2015-ben a Károli Gáspár Református Egyetemen. Az egyetemi évei alatt, 2012-ben csatlakozott a Rogers Alapítványhoz először önkéntes projektmenedzserként, majd a diploma megszerzését követően munkavállalóként. 2012 óta nagy tapasztalatot szerzett nemzetközi projektmenedzserként, majd idővel kutatóként is. Az Alapítvány kétéves trénerképzőjének elvégzése óta trénerként is dolgozik, főként érzelmi intelligencia-fejlesztés és rezilienciafejlesztés témakörében tart tanárképzéseket. Egy évet töltött önkéntesként Finnországban az Európai Önkéntes Szolgálat keretében, ahol értelmi fogyatékos emberekkel dolgozott.

Halász Dóra Vera

projektmenedzser

2019 szeptemberétől dolgozik a Rogers Alapítványnál, projektkoordinátorként. Az ELTE geológus szakán végzett, majd az amsterdami Vrije Universiteit posztgraduális képzésének keretében szerzett Master of Environmental Management diplomát. Természettudományos érdekelődését megtartva az utóbbi 15 évben az emberi kapcsolatok és a segítői szakma felé fordulva számos testtudati és különböző improvizatív mozgásos munkákat ötvöző kurzuson vett részt. 2012-ben elvégezte a Károli Gáspár Tudományegyetem mentálhigiénés szakát is, majd a Filharmónia Magyarország kortárs tánc és zenei mentor képzését, valamint a kontakt improvizáció tánctanár képzést a Kontakt Budapest Studió szervezésében. Dorka csapatunk több projektjének szakmai megvalósításában vesz részt. Szaktudása és érdeklődése alapján elsősorban a természethez, a környezeti neveléshez és a játékos és a mozgásos pedagógiákkal foglalkozó programokhoz kapcsolódik. Három iskolás gyermek édesanyja, szabadidejét legszívesebben terepfutással és regényolvasással tölti.

Kolozsvári Csenge

projektmenedzser

Diplomáit andragógiából és emberi erőforrás tanácsadásból szerezte. 2014-ben részt vett a GLEN (Global Education Network of Young Europeans) programban, és 3 hónapot Indiában töltött önkéntesként. Ezután önkéntes mentorként tevékenykedett, majd a Magyar Önkéntesküldő Alapítványnál részt vett a szervezet akkreditációjában az EU Aid Volunteers programban kapacitásbővítési és szervezetfejlesztési projekt keretében. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik az Erasmus+ programban (részt vett és szervezett ifjúsági cseréket, tréningeket), valamint jártas stratégiai partnerségi projektek menedzselésében is. Jelenleg az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai Doktori Iskolájának hallgatója, kutatási területe a digitális és élményalapú oktatási módszerek hatása a társadalmi egyenlőtlenségekre. A Rogers csapatához 2019-ben csatlakozott projektkoordinátorként.

add class h_bar purple

Rogers Akadémia

Csizmazia Katalin

igazgató

a Rogers Akadémia alapítója és vezetője, spanyol-angol szakos tanárként végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Hagyományos iskolában kezdett tanítani, majd pár évig párhuzamosan a közoktatásban és az alternatív Rogers Iskolában dolgozott. 1990-től főállásban a Rogers iskola középiskolájának kialakításáért volt felelős. 2012 óta a Rogers Akadémia, a Rogers Középiskola utódjának vezetője. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik tananyagfejlesztésben és pedagógiai programok kialakításában. Számos alternatív oktatási projektben, módszertani fejlesztésben, tematikus napok szervezésében vett részt. Két fiú és egy lány édesanyja.

Knolmárné Kostyál Katalin

oktatásszervező, mentor

Általános iskolai tanítói diplomáját 1988-ban szerezte vizuális, majd angol szakiránnyal. 1989-től részt vett a budapesti Carl Rogers Személyközpontú Iskola alapításában, ahol osztálytanító, később szakmai munkacsoportvezető lett. 2006-tól az iskola középiskolai tagozatában, majd 2012-től a Rogers Akadémia néven szervezett tanulói csoportban dolgozott tovább tanulásszervező mentorként a rogersi attitűd nagykamaszokkal való pedagógiai munka fejlesztéséért. Az iskoláskorúakkal való pedagógiai munka mellett részt vett több pedagógiai témájú hazai és nemzetközi projektben részben szakértőként, részben piloting folyamatok vezetőjeként. 2019-ben elvégezte a 240 órás ’OD2 Szervezetfejlesztési alapképző’ programot, amelynek specialitása a személyközpontú megközelítés. 2020-ban pszichodráma asszisztensi végzettségre tett szert. Mindkét képzés ismereteit kamatoztatja a diákokkal való munka mellett a kollégákkal való szakmai coaching és a segítő beszélgetések alkalmával.

Markovics Éva

oktatásszervező, mentor

Matematika szakos tanárként végzett az ELTE-n, ahol később, másoddiplomás képzés keretében végezte el a magyar nyelv és irodalom tanár szakot. Közel négy évig Írországban élt, ahol egy hatosztályos fiúgimnáziumban SNI-s diákoknak tanított matematikát. Szakterülete az atipikus fejlődésű kamaszok tanulásának segítése, a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása, egyéni útjaik megtalálásának szakmai támogatása. Rendszeresen tart és vesz részt ilyen jellegű képzéseken, konferenciákon. 2012 óta dolgozik a Rogers Akadémián, ahol az atipikus fejlődésű diákok számára fejleszt tananyagokat, taneszközöket. Munkájában kiemelkedő szerepe van a személyes kapcsolatnak, a tanári szerep újfajta megközelítésének. Felfogása szerint a tanár nem a tudás birtokosa és átadója, hanem a diák tanulásának segítője, támogatója. Alapító vezetője a lakóhelyén működő kulturális egyesületnek, közösségi-kulturális programok megálmodója, szervezője, megvalósítója. Három kamasz gyermeke és két kutyája van.

Őry Bálint

oktatásszervező, mentor

alapképzését az ELTE biológia szakán szerezte, majd Bécsben tanult kognitív tudományt. 2018-ban csatlakozott a Rogers Akadémiához személyközpontú mentorként – főleg az ökológiai és természettudományos gondolkodás fejlesztésével foglalkozik és rengeteget pingpongozik a gyerekekkel. Emellett az Akadémia nemzetközivé tételén dolgozik: Rogers által inspirált intézményekből álló partner hálózatot épít. Az IDEC/EUDEC 2019 demokratikus oktatási konferencián képviselte a Rogers Akadémiát és workshopokat tartott. A Building Capacity for Transformative Learning című Erasmus+ pályázatban együtt dolgozik a projektcsapattal. Kutatói szakterülete a mozgás és testi érzetek filozófiája és ezek vizsgálata test-tudati módszerekben. Külsős óraadó a Bécsi Egyetem Filozófia tanszékén. Korábban vendéglátásban dolgozott: három évig Skóciában egy vegán étterem főpincére volt, 2017-ben pedig osztrák barista bajnok.

Dibó Ágnes

oktatásszervező, mentor

A Szegedi Tudományegyetem francia-történelem tanári szakán végzett, majd kezdő tanárként a Rogers Iskolába került. Kezdetben az általános iskolai és a középiskolai osztályokban tanított történelmet és francia nyelvet. 2005-től részt vett a Rogers Személyközpontú Középiskola alapításában. Rendszeresen részt vett a középiskolai tanári stáb stratégiai és kommunikációs tréningjein. 2012 óta a Rogers Alapítvány akkor induló Rogers Akadémia tanulócsoportjának munkájában is részt vesz mentorként és oktatásszervezőként, történelem tananyagok kidolgozásában, valamint nem-formális tanulási programok szervezőjeként.