Csapatunk

Alapítványunk a projekteket koordináló csapatból, valamint a Rogers Akadémia csapatából áll.

add class h_bar purple

Projektcsapat

Suhajda Etelka Orsolya PhD

ügyvezető

Lelkigondozó, mentálhigiénés szakember. Több különböző területen szerzett diplomát: bölcsész, nyelvész, teológus és mentálhigiénés lelki- és családgondozó végzettségekkel rendelkezik. Több mint két évtizeden keresztül lelkészként dolgozott sokféle korosztállyal. Huszonöt évig tanított hittant általános iskolában, ekkor ismerkedett meg különböző játékos és fejlesztő pedagógiai módszerekkel. A lelkészi munka másik szegmenséből adódóan gyakorlatot szerzett pályázatírásban, pályázati elszámolásban és gazdasági menedzsmentben is. A személyes lelkigondozások mellett éveken keresztül vezetett gyászcsoportot, foglalkozott veszteség- és gyászfeldolgozással, tanulássegítéssel, mélyszegénységben élő gyermekekkel és családokkal. A mai napig tart önsegítő foglalkozásokat idősotthonokban, heti alkalmakat illetve nyári táborokat kamaszcsoportoknak. 2006 és 2016 között több kiadónak (Agave, Könyvmolyképző, Kálvin) is dolgozott fordítóként, szerkesztőként és olvasószerkesztőként, Raana Raas néven ismert sci-fi író. 2008 óta saját kiadócégének ügyvezetője. A Rogers Alapítványban 2022 óta dolgozik.

Suhajda Éva Virág PhD

projektmenedzser, tréner, mese-, mozgás- és táncterapeuta

Az alapítvány volt ügyvezetője, szakmai vezetője, szenior trénere. Virág három diplomával és nyelvtudományi doktorátussal rendelkezik, emellett sok formális és informális képzést végzett el. Képzett pszichodinamikus tánc- és mozgásterapeuta, Metamorphosis meseterapeuta és személyközpontú tanácsadó. Az elmúlt években érzelmi intelligencia-fejlesztéssel, játékpedagógiával, drámapedagógiával, szabadidő-pedagógiával, környezeti neveléssel és tehetséggondozással kapcsolatos alapítványi és más szervezetek által szervezett projektekben dolgozott kutatói- fejlesztői területeken. 28 éves tréneri tapasztalattal a háta mögött felelős az alapítvány akkreditált és nem formális képzési programjainak magas szintű minőségéért.

Illés Zsuzsa

projektmenedzser, tréner

A projektmenedzsment mellett az alapítvány rendezvényeit, utazásait és a projektkommunikációs feladatokat is szervezi. Pénzügyi belső ellenőr volt, majd tréner, aztán gyermekjóga és nőijóga oktató képzést végzett, közben évekig angolt tanított. Szeret gyerekekkel játszva tanulni – így segít évek óta nyaranta élménypedagógiával gyerektáborokban felzárkózni, elmélyülni. Szabadidejében kutyázik és fotóz vagy főzésben önmegvalósít, ez utóbbiban (is) lelkes támogatója a családja. Az alapítványban 2023 januárja óta dolgozik.

Rezák-Kottes Anikó

projekmenedzser, tréner

Ancsi közel két évtizedes ifjúsági- és közösségfejlesztő tapasztalattal rendelkezik, saját civil szervezetében is igyekszik az őt megkereső fiatalokat mentorként támogatni, egyéni módszereivel közösséggé formálni. Közel 5 éve cégek megkeresésére tréning és coaching eszközök alkalmazásával nyújt segítséget a csoportok és vezetőik számára a hatékonyság és a mindenki számára élhető környezet megteremtése érdekében. A játékosság és a tapasztalati tanulás korosztálytól függetlenül munkájának alappillére, már 2016 óta követte alapítványunk munkásságát önfejlesztésként, majd idén munkatársként is bekapcsolódott tevékenységeinkbe. Projektmenedzserként saját szemléletét igyekszik belevinni munkájába, a természettel való kapcsolódás, a játék, a zene és művészetek mind ennek részei. Alapítványunk marketing feladatain keresztül osztja meg a nagyvilággal eredményeinket, értékeinket, a csapatnak 2023 március óta tagja.

Illés Gábor

projekmenedzser

Tanulmányait a Corvinus Egyetem vállalati pénzügyek szakán végezte. Programszervezői egyesületi munkája során kül- (pl. Lyon és Brassó) és belföldön egyaránt sokfelé járt. Alapvető fontosságú számára a szülőföldjével, Szlovákiával, Komárommal való kapcsolata, ezért szerepet vállal a helyi kultúra szervezésében (táncházak, tanfolyamok, táborok), többnyire pályázati források felkutatása mellett. A Magyar Állami Népi Együttes kulturális szervezőjeként is dolgozott. Szabadidős, terápiás hangszeroktatói, zenekari tevékenységet is folytat a Hárompatak zenekarban és a Tatros Együttesben, emellett szerkeszti egy határon túli online rádió népzenei adását is. A tánc és zene mellett szívesen sportol, újabban nyitott az alkotóművészet felé. Egy kisfia van. Az alapítványnak 2023 február óta projektmenedzsere.

Angyal Réka Sára

projektmenedzser

2009-ben szerzett diplomát a Felvidéken a komáromi Selye János Egyetem vállalati menedzsment szakirányán. Az egyetem után saját vállalkozást alapított, valamint ezzel egyedidőben önkéntesént több felvidéki magyar egyesületben tevékenykedett programszervezőként és pályázatíróként.  Tíz éve dolgozik közösségszervezőként,
szervez gyermek-, felnőtt táncházakat és népművészeti táborokat. Több oktatási intézményben tanít néptáncot, vezet népi játszóházakat. 2016/2017-ben a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasaként Franciaországban a diaszpóra magyarságát, majd 2018-2020 májusáig a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasaként Erdélyben a szórvány magyar szervezetek munkáját segítette programszervezőként. 2020 októberétől a Rogers Alapítvány projektmenedzsere.

add class h_bar purple

Rogers Akadémia

Csizmazia Katalin

igazgató

A Rogers Akadémia alapítója és vezetője, spanyol-angol szakos tanárként végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Hagyományos iskolában kezdett tanítani, majd pár évig párhuzamosan a közoktatásban és az alternatív Rogers Iskolában dolgozott. 1990-től főállásban a Rogers iskola középiskolájának kialakításáért volt felelős. 2012 óta a Rogers Akadémia, a Rogers Középiskola utódjának vezetője. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik tananyagfejlesztésben és pedagógiai programok kialakításában. Számos alternatív oktatási projektben, módszertani fejlesztésben, tematikus napok szervezésében vett részt. Két fiú és egy lány édesanyja.

Knolmárné Kostyál Katalin

oktatásszervező, mentor

Általános iskolai tanítói diplomáját 1988-ban szerezte vizuális, majd angol szakiránnyal. 1989-től részt vett a budapesti Carl Rogers Személyközpontú Iskola alapításában, ahol osztálytanító, később szakmai munkacsoportvezető lett. 2006-tól az iskola középiskolai tagozatában, majd 2012-től a Rogers Akadémia néven szervezett tanulói csoportban dolgozott tovább tanulásszervező mentorként a rogersi attitűd nagykamaszokkal való pedagógiai munka fejlesztéséért. Az iskoláskorúakkal való pedagógiai munka mellett részt vett több pedagógiai témájú hazai és nemzetközi projektben részben szakértőként, részben piloting folyamatok vezetőjeként. 2019-ben elvégezte a 240 órás ’OD2 Szervezetfejlesztési alapképző’ programot, amelynek specialitása a személyközpontú megközelítés. 2020-ban pszichodráma asszisztensi végzettségre tett szert. Mindkét képzés ismereteit kamatoztatja a diákokkal való munka mellett a kollégákkal való szakmai coaching és a segítő beszélgetések alkalmával.

Markovics Éva

oktatásszervező, mentor

Matematika szakos tanárként végzett az ELTE-n, ahol később, másoddiplomás képzés keretében végezte el a magyar nyelv és irodalom tanár szakot. Közel négy évig Írországban élt, ahol egy hatosztályos fiúgimnáziumban SNI-s diákoknak tanított matematikát. Szakterülete az atipikus fejlődésű kamaszok tanulásának segítése, a tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása, egyéni útjaik megtalálásának szakmai támogatása. Rendszeresen tart és vesz részt ilyen jellegű képzéseken, konferenciákon. 2012 óta dolgozik a Rogers Akadémián, ahol az atipikus fejlődésű diákok számára fejleszt tananyagokat, taneszközöket. Munkájában kiemelkedő szerepe van a személyes kapcsolatnak, a tanári szerep újfajta megközelítésének. Felfogása szerint a tanár nem a tudás birtokosa és átadója, hanem a diák tanulásának segítője, támogatója. Alapító vezetője a lakóhelyén működő kulturális egyesületnek, közösségi-kulturális programok megálmodója, szervezője, megvalósítója. Három kamasz gyermeke és két kutyája van.

Őry Bálint

oktatásszervező, mentor

alapképzését az ELTE biológia szakán szerezte, majd Bécsben tanult kognitív tudományt. 2018-ban csatlakozott a Rogers Akadémiához személyközpontú mentorként – főleg az ökológiai és természettudományos gondolkodás fejlesztésével foglalkozik és rengeteget pingpongozik a gyerekekkel. Emellett az Akadémia nemzetközivé tételén dolgozik: Rogers által inspirált intézményekből álló partner hálózatot épít. Az IDEC/EUDEC 2019 demokratikus oktatási konferencián képviselte a Rogers Akadémiát és workshopokat tartott. A Building Capacity for Transformative Learning című Erasmus+ pályázatban együtt dolgozik a projektcsapattal. Kutatói szakterülete a mozgás és testi érzetek filozófiája és ezek vizsgálata test-tudati módszerekben. Külsős óraadó a Bécsi Egyetem Filozófia tanszékén. Korábban vendéglátásban dolgozott: három évig Skóciában egy vegán étterem főpincére volt, 2017-ben pedig osztrák barista bajnok.

Dibó Ágnes

oktatásszervező, mentor

A Szegedi Tudományegyetem francia-történelem tanári szakán végzett, majd kezdő tanárként a Rogers Iskolába került. Kezdetben az általános iskolai és a középiskolai osztályokban tanított történelmet és francia nyelvet. 2005-től részt vett a Rogers Személyközpontú Középiskola alapításában. Rendszeresen részt vett a középiskolai tanári stáb stratégiai és kommunikációs tréningjein. 2012 óta a Rogers Alapítvány akkor induló Rogers Akadémia tanulócsoportjának munkájában is részt vesz mentorként és oktatásszervezőként, történelem tananyagok kidolgozásában, valamint nem-formális tanulási programok szervezőjeként.