Projektek

Transzformatív tanulás – utak és lehetőségek

add class h_bar orange

Az Európai Unió Erasmus+ programja keretében alapítványunk négy partnerszervezettel közösen elindította a “Transzformatív tanulás – Utak és lehetőségek” című projektet. A közös munka során Jack Mezirow transzformatív tanulásról szóló megközelítését és Robert Kagan konstruktív fejlődésről való gondolatait alapul véve célunk a felnőttoktatásban dolgozó szakemberek tréneri kompetenciáinak fejlesztése, hogy ezzel hozzájáruljunk tanítási és tréningezési tevékenységük hatékonyabbá tételéhez.

Mezirow szerint a transzformatív tanulás egy olyan folyamat, amely során a világról alkotott képünket átértékeljük, hogy egy újabb, átfogóbb, nyitottabb értelmezési keret sajátítsunk el, amely aztán a viselkedésünket is megváltoztatja. A projekt célja felkészíteni a felnőttképzési szakembereket arra, hogy megértsék és tudatosan alkalmazzák a transzformációt a képzés során.

A meta-készségek, például a kreatív gondolkodás, az intellektuális autonómia és az önirányítás lehetővé teszi mind a képzők, mind pedig a képzésben résztvevők számára, hogy elkötelezett állampolgárokká váljanak, személyes döntéseik alapján értéket teremtsenek és személyes növekedésüket is fejlessze.

Ennek érdekében minden partner kutatást végez a transzformatív tanulási megközelítésekről és gyakorlatokról Európában, amelynek eredményeként létrejön egy kompetenciakeret (IO1). Ez alapján összeállítunk egy tantervet (IO2) arról, hogyan lehet ezeket a kompetenciákat a képzésben résztvevők számára tanítani, amelyek az online platformon közzétéve (IO4) egy komplex stratégiát hoznak létre a felnőttképzési oktatók támogatására. A projekt negyedik eredménye egy tankönyv (IO3), amely összefoglalja a projekt elméleti eredményeit és gyakorlati eszközeit.

A projekt konzorcium a transzformatív tanulási hálózat nemzetközi partnerségén alapszik, egy rendkívül innovatív megközelítést oszt meg a világgal. Célunk az európai felnőttképzési szervezetek közötti közös megértés létrehozása a transzformatív tanulásban, és ennek a nézetnek a képzők és képzésben résztvevők által történő alkalmazásának elősegítése.

Program: Erasmus+
Pályázati kategória: Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén
Tevékenységtípus: Stratégiai partnerségek az felnőttoktatás terén
Pályázati azonosító: 2018-1-DE02-KA204-005108

A program kezdete: 2018.10.01.
A program vége: 2020.09. 30.
A projekt futamideje: 24 hónap

Partnerek:

A projekt honlapja: http://www.hostingtransformation.eu/tl-practitioners/

Founded by the Erasmus+ Programme of the European Union

„Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.Ez a weboldal és a rajta található anyagok a szerző nézeteit tükrözik, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.”