Projektek

A szociális és érzelmi nevelés újragondolása

add class h_bar orange

A REIMAGINED projekt célja egy gyakorlati oktatási paradigma kidolgozása, amely a társadalmi-érzelmi nevelést és a művészeti nevelést kapcsolja össze egy tanórákon átívelő megközelítésben, a középiskola alsóbb évfolyamainak oktatóit és diákjait megszólítva.

A 21. századi társadalom változó igényei és az ezzel kapcsolatos visszatérő kihívások (gazdasági recesszió, szegénység, társadalmi egyenlőtlenségek, éghajlati válság, egészségügyi válság) jelentős hatást gyakorolnak az oktatás világára, és a „tudástanulásról” a „lenni, tenni és együtt élni” tanulásra való áttérést igénylik.

Miért van szükség társadalmi – érzelmi nevelésre?

A verbális-nyelvi és a logikai-matematikai intelligenciára való összpontosítás meglehetősen korlátozottnak tekinthető a 21. századi egyének fokozott szociális és érzelmi igényeinek kezelésében, ami a kreatív gondolkodásra és a rugalmasságra való odafigyelés szükségességét hangsúlyozza.

A REIMAGINED oktatási megközelítéseit beavatkozási keretek, új pedagógiai módszertanok, művészeti iskolai projektek közösségi szintű megvalósításával törekszik megvalósítani, amelyek a kereszt- és tanórán kívüli (szabadtéri) tevékenységeket ötvözik, valamint bizonyítékokon alapuló politikai ajánlásokat fogalmaz meg az oktatás újragondolására az alsóbb évfolyamokban a középiskolákban – a művészetekbe integrált gyakorlatok felhasználásával, tanórákon átívelő megközelítésben.

Program: Erasmus+
Pályázati kategória: Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén
Tevékenységtípus: Stratégiai partnerség az ifjúságügy területén
Pályázati azonosító: 2021-1-EL01-KA220-SCH-000032804

A program kezdete: 2022.01.01.
A program vége: 2024.07. 01.
A projekt futamideje: 30 hónap

Partnerek:

A projektel kapcsolatos egyéb információ: [email protected]

Founded by the Erasmus+ Programme of the European Union

„Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.Ez a weboldal és a rajta található anyagok a szerző nézeteit tükrözik, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.”