Projektek

PaPPUS – BÓBITA – játékos készségfejlesztés gyerekeknek és fiataloknak

add class h_bar orange

A PaPPUS projekt arra az Európa-szerte jelentkező problémára keres választ, hogy az utóbbi években a gyermekek természettel való kapcsolata gyengül, a természeti környezetben töltött idő jelentősen csökken. Tudjuk, hogy a természettel való kontaktus pozitív hatással van a tanulási képességekre és a fizikai és mentális állapotot is jó irányba befolyásolja, amely előnyök felhasználhatóak, többek között, az egész Európát érintő, a fiatalok jövőbeni kilátásait meghatározó korai iskolaelhagyás elleni küzdelemben is.

A PaPPUS projektben öt ország hat partnerintézménye működik együtt egy olyan program kidolgozásán, amely segít a gyerekeket és fiatalokat közelebb hozni természetes környezetükhöz a növényekkel való játékos kapcsolódáson keresztül. A növényekkel való kapcsolat megjelenhet a természetes környezet, a kertészet, a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, vagy bármely, a növényeket érintő területen keresztül. Ez a kapcsolat azon túl, hogy közelebb visz a természet működésének megértéséhez, tágabb értelemben véve is fejlesztő hatású, hiszen tudatosságra nevel és a jövőbeni hivatás megtalálásához és kiteljesítéséhez is hozzásegíti a fiatalokat.

A projekt kezdeti szakaszában a partnerek saját országaikon belül azokkal a szakértőkkel készítenek interjúkat, akiknek szakterületük valamilyen módon kapcsolódik a növényvilághoz, illetve találkoznak általános és középiskolai tanárokkal, fiatalokat tömörítő csoportok vezetőivel, és gyerekekkel, hogy összegyűjtsék, mik azok a tevékenységek, témakörök, eszközök, amelyek a mai fiatalokat megfogják és inspirálni tudják, a természettel való kapcsolatuk erősítéséhez segítenek hozzá. Egyben arra is kitérnek, hogy a tanároknak és a fiatalokkal foglalkozó szakembereknek milyen támogatásra van szükségük ahhoz, hogy a természeti környezettel való kapcsolódást hatékonyan tudják munkájukba beleágyazni.

A második szakaszban egy eszköztárat állítunk össze, amelyet aztán tesztelünk és alakítunk a szakmai tanácsadó testület, a szakértők, a tanárok, fiatalokkal dolgozók, és maguk a gyerekek és fiatalok visszajelzései alapján. Az eszköztár bárki számára szabadon elérhető lesz. A projekt harmadik szakaszában egy online tréninganyagot fejlesztünk, amelynek szerves része lesz a növényeket a fókuszba helyező tanítási anyag. A kurzus anyagának további finomításához országonként pilot workshopokat tartunk, a tanárok és a fiatalokkal dolgozók számára. A végeredményként elkészülő akkreditált pedagógusképzést egyéb workshopjainkon fogjuk a résztvevők figyelmébe ajánlani.

Program: Erasmus+
Pályázati kategória: Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén
Tevékenységtípus: Stratégiai partnerség az iskolai oktatás területén
Pályázati azonosító: 2019-1-UK01-KA201-061967

A program kezdete: 2019.09.01.
A program vége: 2022.08. 31.
A projekt futamideje: 36 hónap

Partnerek:

A projekt honlapja: http://pappusproject.eu/
A projekt Facebook oldala: https://www.facebook.com/PappusErasmus/

Founded by the Erasmus+ Programme of the European Union

„Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.Ez a weboldal és a rajta található anyagok a szerző nézeteit tükrözik, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.”