Projektek

PAClife – Mozgással és művészetekkel az életvezetési készségek fejlesztéséért

add class h_bar orange

Egyre nagyobb igény mutatkozik a transzverzális készségek fejlesztésére az oktatásban. A transzverzális vagy más szóval életvezetési készségek különféle életterületeken alkalmazhatók, mint a munka, család, magánélet. Ilyen készségekre példa a célok kitűzése, az együttműködés, a kommunikáció, a kezdeményezés, a problémamegoldás és a kritikus gondolkodás. Széles körben elfogadott tény, hogy a fizikai és kulturális tevékenységek, beleértve a játékot, a táncot és a sportot, elősegíthetik a különböző készségeink fejlesztését. Ennek oka az, hogy az ilyen típusú tevékenységek megkövetelik a problémamegoldást; az idő hatékony beosztását; a határidők betartásának képességét; személyes és kollektív célok kitűzését és megvalósítását; kommunikációt; a sikerrel és kudarccal való megbirkózás képességét; a csapatmunkát; valamint a visszajelzés fogadásának és alkalmazásának képességét.

A PAClife projekttel az alábbi eredményeket kívánjuk elérni:

  • Az egyes résztvevő országok lehetőségeinek felmérése és nemzeti szintű adaptációs tervek készítése;
  • Tréning program (képzők képzése) kidolgozása és tesztelése, hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó ifjúságsegítők számára;
  • A projekt eredményeinek terjesztése cikkek, workshopok által annak érdekében, hogy azokat a partnerszervezeteken kívül a döntéshozók, további érintettek is megismerhessék.

A projekt első fázisában kifejlesztjük a módszertant és keretrendszert, amivel támogatni fogjuk a hátrányos helyzetű, képzetlen fiatalok életvezetési készségeinek fejlesztését. A módszertani megközelítés innovatív eleme, hogy a fiatalok társadalmi és állampolgári készségeit olyan fizikai és kulturális tevékenységek révén fejleszti, mint a sport és a játék, és ezáltal lehetővé teszi számukra az olyan életvezetési készségek megszerzését, mint például a kommunikációs készségek, problémamegoldás, rugalmasság, stb., segítve ezzel a társadalomba és a munkaerőpiacra való sikeres beilleszkedést. A módszertani megközelítés és keretrendszer könnyen alkalmazható különböző feltételek mellett, mivel a nemzeti adaptációs tervvel együtt egyértelmű útmutatást nyújt az adott ország körülményeihez, igényeihez való alkalmazkodáshoz, valamint a tevékenységek megvalósításához.

A PAClife második szakasza az alacsony képzettségű, hátrányos helyzetű fiatalok életvezetési képességének fejlesztésére szolgáló képzési eszköz kidolgozását és kísérleti megvalósítását célozza, a módszertani megközelítés és keretrendszer alapján. A képzés a fiatalok társadalmi és állampolgári kompetenciáinak fejlesztését segíti majd, fejlesztve a kritikai gondolkozás, problémamegoldás és önkifejezés képességét fizikai és kulturális tevékenységekbe való bevonással.

A képzést angol nyelven fejlesztjük, elérhető lesz továbbá magyar, dán, görög és olasz nyelven is, lehetővé téve ezzel a minél szélesebb körben való használhatóságát. A projekt része a képzőknek szóló tréning arról, hogyan tudják alkalmazni munkájukban a kifejlesztett eszközöket. A tréninget követően a módszerek nemzeti szinten is kipróbálásra kerülnek. A projekt vége felé a partnerek workshopokat szerveznek a projekt és a képzés szélesebb körű terjesztése érdekében.

A projektben hátrányos helyzetű fiatalok is részt vesznek: támogatjuk őket abban, hogy helyi közösségeikben önkéntes tevékenységet végezzenek, így hasznosítva fizikai és kulturális tevékenységeik során elsajátított képességeiket. Továbbá, helyi szinten ifjúságsegítőkkel és képzőkkel fogunk együtt dolgozni. A fiatalok és az ifjúságsegítők közvetlenül profitálnak a projektből. Az eredmények hatékony terjesztése révén a projekt hatásai hosszú távon fennmaradnak.

Program: Erasmus+
Pályázati kategória: Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén
Tevékenységtípus: Stratégiai partnerség az ifjúságügy területén
Pályázati azonosító: 2019-2-UK01-KA205-062366

A program kezdete: 2020.01.01.
A program vége: 2023.06.30.
A projekt futamideje: 30 hónap

Partnerek:

A projekt honlapja: http://paclife.eu/

Founded by the Erasmus+ Programme of the European Union

„Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.Ez a weboldal és a rajta található anyagok a szerző nézeteit tükrözik, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.”