Projektek

NAURU GAME – a fiatalok aktív állampolgárságáért

add class h_bar orange

A NAURU projektünk célja egy olyan innovatív oktatási segédanyag létrehozása volt, amely gazdagítja a fiatalok állampolgári ismereteit és gondolkodásmódját, valamint fejleszti az állampolgársági kompetenciáit. Követve az Európai Unió ifjúsággal kapcsolatos irányelveit úgy gondoljuk, ez a módszer megerősíti a fiatalokat abban, hogy aktívan részt vállaljanak a közös ügyekben, megnyitja a kapukat a szektorok közötti együttműködés előtt, valamint az élethosszig tartó tanulás jegyében fejleszti mind az alapszintű, mind a keresztkompetenciákat.

A projektben egy online játékot fejlesztettünk ki (New Shores – a demokrácia játéka), amely segítségével a fiatalok játszva tapasztalhatják meg a demokratikus folyamatok összetettségét és sokszínűségét, annak politikai és környezeti szempontjait. A játék mellé kidolgoztunk javaslatokat arra vonatkozóan is, hogy a fiatalokkal foglalkozó szakemberek milyen módon tudják tudatosítani a játék során megélt élményeket. A három különböző feldolgozási javaslat három különböző területre fókuszál: a szociális és állampolgársági kompetenciák, kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetenciák, valamint matematikai és tudományos/technológiai kompetencia fejlesztésére. Az élményekkel és kompetenciákkal felvértezett fiatalok ezután képessé válhatnak arra, hogy aktívan részt vegyenek demokratikus folyamatokban.

Céljaink eléréséhez azokat a szakembereket céloztuk meg, akik valamilyen formában fiatalokkal dolgoznak (pedagógusok, szociális munkások, ifjúsági munkások, stb.). Az ő támogatásukra elkészítettünk egy online felületet, amelyen keresztül megismerkedhetnek mind a játékkal, mind módszertannal. A New Shores-játék így egy ingyenesen hozzáférhető és az oktatási tevékenységek során könnyen alkalmazható eszközzé vált, melyet bármely tanár, coach, ifjúsági munkás, oktatási intézmény, könyvtár, civil szervezet vagy állami intézmény felhasználhat a munkája során, kihasználva a digitális kor lehetőségeit.

Céljaink:

  • a nyitott és innovatív oktatás, valamint a tapasztalati tanulás elősegítése, a fiatalok önfejlesztését célzó eszközök létrehozása
  • a fiatalok ökológiai tudatosságának, vállalkozói készségeinek fejlesztése, és a demokratikus folyamatokban való aktív részvétel előmozdítása
  • az Európai együttműködésben való részvétel, az innováció és a jó gyakorlatok terjedésének megkönnyítése
  • az együttműködésre épülő tanítási és tanulási formák támogatása, egy teljes mértékben hozzáférhető online felületen keresztül

A projekt eredményei:

  • Új partok – a demokrácia játéka: a fiatalokat célzó online játék
  • Módszertan: a fiatalokkal foglalkozó szakemberek támogatását szolgáló, a foglalkozások vezetését segítő segédanyag
  • Online kurzus: egy online hozzáférhető felület, melyen keresztül a szakemberek megismerkedhetnek mind a játékkal, mind a módszertannal
  • Oktatási segédanyagok: a fenti három eszköz megismerését segítő anyagok

Program: Erasmus+
Pályázati kategória: Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén
Tevékenységtípus: Stratégiai partnerség az ifjúságügy területén
Pályázati azonosító: 2016-3-PL01-KA205-035320

A program kezdete: 2017.02.01.
A program vége: 2019.01.31.
A projekt futamideje: 24 hónap
Az Európai Bizottságtól kapott támogatás összege: 87.810 EUR

Partnerek:

A projekt honlapja: http://newshores.crs.org.pl/
A projekt Facebook csoportja: https://www.facebook.com/groups/1026583674145750/

Founded by the Erasmus+ Programme of the European Union

„Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.Ez a weboldal és a rajta található anyagok a szerző nézeteit tükrözik, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.”