Projektek

MYSTY – My Story: Digitális történetgyűjtemény a sokszínűség iskolai oktatásához

add class h_bar orange

Az Európai Unió Erasmus+ programja által támogatott MYSTY – My Story nemzetközi projektünkben négy Európai Uniós ország összesen nyolc szervezete, angol, osztrák, olasz és magyar partnerek működnek együtt az iskolák kulturális tevékenységeinek segítése, az interkulturális gondolkodás elmélyítése és a kulturális sokszínűséggel kapcsolatos tudatosság növelése céljából. A MYSTY projektben a digitális történetmesélés eszközét alkalmazzuk: digitális történeteket gyűjtünk, készítünk és töltünk fel egy online digitális történetgyűjteménybe (MYSTY Digital Storytelling Toolbox). Történeteink az ételek, a család és az ünnepek témaköreit járják körül.

A két éves projekt során lehetőséget és eszközöket biztosítunk a gyermekeknek ahhoz, hogy elmesélhessék saját történeteiket. Célunk, hogy a tanulókkal, illetve a velük foglalkozó pedagógusokkal, ifjúsági munkásokkal karöltve olyan segédanyagokat dolgozzunk ki, melyek hozzájárulnak a kulturális és interkulturális tudatosság, a digitális kompetenciák, az állampolgári ismeretek és a kritikai gondolkodás fejlesztéséhez.

A projekt főbb tevékenységei:

  • Olyan módszer, eszköztár és tréninganyag kidolgozása, melyek segítik a szakembereket a digitális történetmesélés nemzeti alaptantervbe és iskolai tananyagba való beépítésében
  • Tanulói kézikönyv létrehozása, mely segítségével az iskolák diákjai elsajátíthatják a digitális történetmeséléshez szükséges tudást és létrehozhatják saját tartalmaikat
  • Tematikus digitális történetgyűjtemény összeállítása az iskolák és más közösségek számára

A tanárokból, oktatási-, kommunikációs és technikai szakemberekből álló konzorcium célja, hogy a résztvevő tanárok és diákok egyaránt tudatosabbá váljanak a kisebbségben élők irányába, hogy feloldják előítéleteiket, újraértelmezzék világképüket és a kisebbségben élőkhöz való hozzáállásukat. E mellett megismerkedhetnek a digitális technológiák széleskörű oktatási felhasználásával, mely lehetővé teszi újabb, egyszerre hatékony és élvezetes tanulási módszerek elsajátítását. Mindezeken felül lehetőséget biztosítunk a hátrányos helyzetű és kisebbségben élő tanulók számára, hogy megosszák kultúrájukat, szokásaikat és élményeiket társaikkal, más közösségekkel, iskolákkal és civil szervezetekkel.

Program: Erasmus+
Pályázati kategória: Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén
Tevékenységtípus: Stratégiai partnerség az ifjúságügy területén
Pályázati azonosító: 2016-1-UK01-KA201-024609

A program kezdete: 2016.11.01.
A program vége: 2018.10. 31.
A projekt futamideje: 24 hónap
Az Európai Bizottságtól kapott támogatás összege: 237.047 EUR

Partnerek:

A projekt honlapja: http://mysty.eu/
A projekt Facebook oldala: https://www.facebook.com/mysty.eu/

Founded by the Erasmus+ Programme of the European Union

„Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.Ez a weboldal és a rajta található anyagok a szerző nézeteit tükrözik, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.”