Projekt tevékenység

Jogokat mindenkinek – Emberi Jogok Oktatása a Fiatalok Bevonása Céljából

A Nemzeti Iroda értékelése

„Ezúton értesítjük, hogy a 2015-1-HU02-KA105-000755 hivatkozási számú pályázatukkal kapcsolatosan a Mobility Toolban dokumentált mobilitási tevékenységek, valamint a postai úton beküldött igazoló dokumentumok ellenőrzése befejeződött.

A záró beszámoló 3 fő szempont alapján történt értékelése során elért összpontszám 100/100 pont, az alábbi megosztásban:

A téma kapcsolódása a programhoz (30/30 pont):
Jelen projekt keretében ifjúsági munkásoknak valósítottak meg egy emberi jogi projektet. Amellett, hogy célkiűzéseiben, módszertanában egyaránt illeszkedik az Erasmus + céljaihoz és elvárásaihoz, egy nagyon időszerű, napi szinten jelentkező és elvi, gyakorlati kérdéseket felvető témát választottak. A résztvevők részben hátrányos helyzetű fiatalok voltak. Mivel az emberi jogok kérdése a demokratikus részvétel, a demokrácia- kérdések mentén is érdekes aspektusokat vet fel. A fő pályázó mellett több szervezet is részt vett a projekt szervezésében, kivitelezésében. A képzést Grúziában valósították meg.

A projekttervezés minősége, kivitelezése (40/40 pont):
Magas szakmai színvonalon készítették elő a projektet, szoros együttműködésben. A logisztikai, pénzügyi, adminisztrációs feladatokat a Pályázó végezte, de a szoros együttműködésben előkészített szakmai programban közös munkát végeztek. A résztvevők számára egy információs kiadvánnyal segítették a felkészülést, melyben a praktikus elemek mellett a szakmai kívánalmakat is előkészítették. A majdani résztvevők igényeit egy online felületen mérték fel, az ő kívánalmaikat, elvárásaikat is figyelembe vették a tematika összeállításakor.

Tartalom és nyilvánosság (30/30 pont):
A témaválasztás egy aktuális, európai szinten is jelentős kérdést jelölt meg a projekt fő témájaként. Az emberi jogok kérdése a menekülthelyzet miatt, a különböző országokban különböző mértékben érvényesülő nemi egyenlőségi problémák, a szexuális hova tartozás tisztelete területén is központi kérdés. A résztvevők ifjúsági szakemberek voltak, így a multiplikáló hatás az ő hazatérésük után biztosított volt. A módszertani újdonságok mellett a szakemberek lehetőséget kaptak tapasztalatcserére és a képzés tematikájából adódóan hatékony szemléletformálásra is sor került. A projekt Facebook oldalát megjelölték.

Összegzés: A témaválasztással aktuális problémára reflektáltak, melynek jelentősége európai demokráciánk fejlődése szempontjából kulcsfontosságú. A szakemberek által biztosított multiplikáló hatás mentén egy releváns és hatékony projektet valósítottak meg.

Founded by the Erasmus+ Programme of the European Union

„Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a weboldal és a rajta található anyagok a szerző nézeteit tükrözik, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.”

add class h_bar orange