Projektek

CAPS: Children’s Access to Play in School – Játékbarát iskolák támogatása

add class h_bar orange

A gyermek életének központjában a játék áll. De nem csak mi, emberek játszunk, játékszerű tevékenységeket már a rovaroknál is megfigyeltek és minden fiatal emlősállat is játszik fiatal korában.

A játékot kutató szakértők egybehangzó véleménye, hogy a játék a tanulás alapvető formája és ahogyan azt a játékmunka elmélete a FÉSZEK modellben megfogalmazza, a gyermekek fizikai, értelmi, szociális, emocionális (érzelmi) és kreatív készségei mind fejlődnek a játék által, főleg, ha az szabadon választott, belsőleg motivált és személyesen irányított. Sajnos azonban mai világunkban ez a fajta szabad játék nem minden gyermek számára elérhető. A mai gyerekeknek (főleg a városban élőknek) sokkal kevesebb lehetőségük és idejük van belsőleg motivált és személyesen irányított módon játszani, szabadságukat pedig sokszor korlátozzák az őket a veszélyektől féltő, óvó felnőttek.

A szabad játékra ható társadalmi tényezők közül az egyik legkiemelkedőbb az oktatási rendszer, hiszen minden gyermek jár iskolába, sőt, itt töltik el idejük legnagyobb részét. Ezért az iskolákat úgy kell kialakítani, hogy több helyet és lehetőséget teremtsenek a játékra.

Ennek a célnak az elérése érdekében szeretnénk a korábbi, egyesült királyságbeli tapasztalatokra támaszkodva kialakítani a közép-európai Játékbarát Iskolák Minősítő Rendszert.

Projektünk alapjául az OPAL (Outdoor play and learning, Szabadtéri játék és tanulás) program szolgál. Az OPAL egy mentorrendszerrel támogatott iskolafejlesztő rendszer, mely felöleli mindazon szempontokat, amikkel egy iskolának törődnie kell, ha rendszerszinten és fenntartható módon szeretné fejleszteni a játék minőségét. Ahhoz, hogy a kidolgozott minősítő rendszerünk a lehető legjobban illeszkedjen az országról országra kissé eltérő társadalmi-, gazdasági- és oktatási környezethez, minden partnerországban előzetes kutatásokat végzünk és Nemzeti Adaptációs Tervet készítünk, majd az iskolák felkészítése érdekében egy tréninganyagot állítunk össze a tanári kar számára, melyet a helyi viszonyokra adaptálva teszünk elérhetővé a partnerországok nyelvén.

Végül, de nem utolsó sorban, a kommunikációs tevékenységeink eredményeképpen szeretnénk felállítani a Játékmunkások Európai Hálózatát – olyan szakemberek együttműködési platformját, akik „hisznek a játék szabad folyamatában, a játék szószólóiként lépnek fel a felnőttek által meghatározott keretek között is és segítik a gyermekeket és fiatalokat a játék terének és kereteinek kialakításában” (A játékmunka alapelvei).

Program: Erasmus+
Pályázati kategória: Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén
Tevékenységtípus: Stratégiai partnerség az iskolai oktatás területén
Pályázati azonosító: 2017-1-UK01-KA201-036679

A program kezdete: 2017. 09. 01.
A program vége: 2020. 08. 31.
A projekt futamideje: 36 hónap
Az Európai Bizottságtól kapott támogatás összege: 309.774 EUR

Partnerek:
University of Gloucestershire (Egyesült Királyság), főpályázó
Palacký University Olomouc, Faculty of Physical Culture (Csehország)
Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány (Magyarország)
• Gesellschaft für Sozialforschung und Bildung (Ausztria)
TANDEM n.o. (Szlovákia)
Gedania 1922 Association (Lengyelország)

A projekt honlapja: www.playfriendlyschools.eu
A projekt Facebook oldala: CAPS facebook page

Founded by the Erasmus+ Programme of the European Union

„Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.Ez a weboldal és a rajta található anyagok a szerző nézeteit tükrözik, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.”