Projektek

Health Points – Játékalapú tanulás az egészséges életmódért

add class h_bar orange

Az oktatás, az egészséges életmód és az érzelmi jóllét szorososan összefüggenek egymással, különösen, ha felnőttoktatásról beszélünk. Az egészségről, a saját testünkről és annak igényeiről, szükségleteiről való tanulás hozzájárul az egészséges életmód kialakulásához és általánosságban segíti a szubjektív életminőség és érzelmi jóllét növekedését. Az egészséges életmód tanulása egy idáig még kevéssé felismert út lehet a szociálisan és kulturálisan hátrányos helyzetű, sokszor aluliskolázott fiatal felnőttek jobb munkalehetőségekhez juttatásához és társadalmi integrációjához.

Az egészségtanulás konkrét gyakorlati következményei és szimbolikus jelentősége miatt egyaránt fontos. Az egészségtelen életmód kedvezőtlenül befolyásolja a munkavégzés képességét fiatal korban is, hosszútávon pedig krónikus betegségek kialakulásához vezethet, ami csak tovább szűkítheti az egyén mozgásterét a munkavállalásban, és csökkentheti az énhatékonyság és az önbizalom érzését. Az egészséges életmód ugyanakkor nemcsak kedvező testi, fiziológiai hatásokkal jár, hanem mintát kínál a fiataloknak arra, mennyire fontos önmagukkal törődniük, felelősséget vállalniuk, szeretettel és megértéssel figyelniük saját testükre csakúgy, mint egész lényükre, lelkükre, szellemükre is. A fiatalok önmagukért érzett és vállalt felelőssége mindeközben növeli az egymásért, közösségért megélt felelősséget is.

A Health Points projekt a fiatal felnőttek egészséges életmóddal kapcsolatos edukációját egy szórakoztató és interaktív, elektronikus eszközökön játszható játék kidolgozásával kívánja támogatni. A projektben egy olyan játékapplikáció és ahhoz kapcsolódó segédanyagok kidolgozása zajlik, amiket aztán olyan szakemberek használhatnak munkájuk során, akik valamilyen formában fiatalokkal dolgoznak (pedagógusok, szociális munkások, ifjúsági munkások, stb.). A kidolgozandó applikáció fő témája az egészséges életmód, miközben digitális, szociális és civil kompetenciákkal kapcsolatos részalkalmazásokat is tartalmaz majd.

A projekt céljai:

 • Szociálisan és kulturálisan hátrányos fiatal felnőttek körében csökkenteni az egészségtelen viselkedésmintákat, amelyek különböző betegségek kialakulásához járulnak hozzá
 • Növelni a fiatal felnőttek saját viselkedésért megélt felelősségérzetét és megerősíteni őket az önmagukról való gondoskodásban
 • Növelni a fiatal felnőttek társadalmi kérdésekben való felelősségvállalását és a társadalmi célú tevékenységekben aktivizálni őket
 • Erősíteni a fiatal felnőttek rezilienciáját, a szociális és civil kompetenciáit
 • Fiatal felnőtteket bevonni a projekt játékalkalmazásának és egyéb segédanyagainak kidolgozásába

A projekt eredményei:

 • Kvalitatív kutatás a projekt témájában
 • Módszertan: a fiatal felnőttekkel foglalkozó szakemberek támogatását szolgáló, a foglalkozások vezetését segítő segédanyag
 • Health Points játékapplikáció
 • Játékapplikációhoz kapcsolódó tréningprogram
 • Hatásvizsgálat külső értékelőkkel
 • Elektronikus kézikönyv

Program: Erasmus+
Pályázati kategória: Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén
Tevékenységtípus: Stratégiai partnerség a felnőttoktatás területén
Pályázati azonosító: 2017-1-UK01-KA204-036605

A program kezdete: 2017.12.01.
A program vége: 2019.11. 30.
A projekt futamideje: 24 hónap
Az Európai Bizottságtól kapott támogatás összege: 274.390 EUR

Partnerek:

A projekt honlapja: https://healthpoints.eu/
A projekt Facebook oldala: https://www.facebook.com/healthpoints.eu/

Founded by the Erasmus+ Programme of the European Union

„Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.Ez a weboldal és a rajta található anyagok a szerző nézeteit tükrözik, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.”