Projektek

Tegyük Európa Jövőjét Fenntarthatóbbá!

add class h_bar orange

A Tegyük Európa Jövőjét Fenntarthatóbbá! szimuláció-alapú tananyag iskoláknak című projekt során, egy átfogó játékalapú programot dolgozunk ki. A tananyag a középiskolákban a fenntarthatóság tantárgy keretén belül, illetve tantárgyközi programokban használható.

Ez a játék az Up to you!, egy társadalmi szimuláció, amelyben a játékosok magas szintű vezetői szerepeket töltenek be egy, a miénkhez hasonló világban. A szimuláció előrehaladtával a játékosok megtapasztalják a fenntartható fejlődéssel járó kompromisszumok megkötésének kényszerét és a szinergiák megtalálásának izgalmát.

A játékosok döntéseket hoznak többek között az energia- és ipari beruházásokról, a társadalmi fejlődésről és a környezetgazdálkodásról, amelyek hosszú távon befolyásolják országukat, illetve a környező országokat.

A projekt egyik célja a Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 megvalósításának segítése. Ennek érdekében a következő eszközöket dolgozzuk ki: 

  • Az Up to You! Szimulációt.
  • Egy eszköztárat pedagógusoknak, melynek fontos funkciója a tanárok segítése a szimuláció moderálásához, illetve az élmények játék utáni feldolgozásához.
  • Egy digitális tananyaggyűjteményt, mely segítségével a fiatalok jobban megérhetik  a Fenntartható Fejlődési Célok lényegét, illetve fejleszthetik a kritikus gondolkodásukat.
  • Egy olyan online tanulási felületet, ahol az összes kidolgozott eszköz megtalálható lesz és emellett egy kommunikációs csatornát is biztosít a diákok és tanáraik részére.
  • Végül pedig egy kézikönyvet, melyben valós műhelymunkák, politikai döntéshozók találkozóinak eredményeit és egyéb irányelveket és segítségeket a fenntartható fejlődési célok és a hagyományos oktatás összekapcsolásához.

A projekt partnerszervezeti az osztrák Austrian Foundation for Development Research, és a Vienna University Children’s Office, illetve a lengyel Centre for System Solutions.

A Tegyük Európa Jövőjét Fenntarthatóbbá! szimuláció-alapú tananyag iskoláknak című projekt az Európai Unió által finanszírozott Erasmus+ program keretében jött létre. 

Program: Erasmus+
Pályázati kategória: Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén
Tevékenységtípus: Stratégiai partnerség az ifjúságügy területén
Pályázati azonosító: 2021-2-AT01-KA220-SCH-000049389

A program kezdete: 2022.05.01
A program vége: 2024.07.01
A projekt futamideje: 26 hónap

Partnerek:

A projekt honlapjának linkje: https://uptoyou.socialsimulations.org/hu/

Founded by the Erasmus+ Programme of the European Union

„Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a weboldal és a rajta található anyagok a szerző nézeteit tükrözik, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.”