Projektek

FLOW – Utazva tanulni szabadon – önismeret a világ felfedezésén keresztül

add class h_bar orange

Ahogyan mi magunk is állandó mozgásban vagyunk, a világ, illetve a világról és a magunkról való tudásunk is folyamatosan változik. A jövő generációi számára ebben a folyamatos változásban az utazás nem csupán a közlekedés, hanem egyben a tanulás egy módja és egy új életforma is. Projektünkkel erre az új életformára szeretnénk minél jobban felkészíteni a fiatalokat.

Célunk, hogy a pedagógusokat, és a fiatalokkal foglalkozó szakembereket támogassuk abban, hogy a diákok személyes fejlődését helyezzék oktatási tevékenységük középpontjába. Ennek megsegítésére projektünkben innovatív oktatási segédanyagokat dolgozunk ki, amelyek olyan készségek és képességek fejlesztésére irányulnak, mint a reziliencia, a hitelesség, az elfogadás, a problémamegoldó képesség és a nyílt, erőszakmentes kommunikáció. Ezek a képességek hozzásegíthetik a fiatalokat ahhoz, hogy a problémákra kihívásként, a nehézségekre tapasztalatszerzésként és tanulási lehetőségként tekintsenek, míg a konfliktusokra az önismeretüket fejlesztő és egymás megértését és megismerését szolgáló lehetőségként. Szakmai anyagaink segítenek a fiataloknak a mobilitásra való felkészülésben, az európai identitás megélésében, és abban, hogy az otthonuktól és szüleiktől távoli vidékeken is szabadnak érezzék magukat, miközben biztonságérzetük is megmarad. A projekt során négyféle szakmai anyagot dolgozunk ki: egy komplex tantervet, egy módszertani kézikönyvet és egy tréningtervet a pedagógusok, és egy online tanulási környezetet a tanulók számára.

A komplex tanterv innovatív tanulási formák facilitációjára készíti fel a pedagógusokat és a fiatalokkal foglalkozó szakembereket. Ez a dokumentum kifejezi az oktatáshoz és tanuláshoz való hozzáállásunkat, az értékrendünket és a tananyagfejlesztéssel kapcsolatos elgondolásainkat is. Formátumát tekintve a hagyományos tanterv szerkezetét követi, amit az egyén személyes fejlődésére irányuló tartalommal töltünk meg, bemutatva a tanulási forrásokat és a tanulásmódszertant is.

A módszertani kézikönyv oktatói segédanyagokat tartalmaz, bármely, pedagógiai tevékenységet végző szakember számára. A PDF formátumban letölthető és nyomtatott verzióban is elérhető dokumentum bemutatja a tanulás- és tanításelméleti hozzáállásunk elméleti hátterét is, illetve olyan gyakorlatokat és rövidfilmeket tesz elérhetővé, amelyek arra ösztönzik és készítik fel a pedagógusokat, hogy a megszokott utasító és számonkérő hozzáállást hátrahagyva partnerként tekintsenek a velük dolgozó tanulókra. A dokumentum direkt módszertani útmutatást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az utazás témakörével dolgozva hogyan segítsük elő a tanulók személyes belső fejlődését. A gyakorlatok az utazás tematikájához kapcsolódnak, de elvégzésükhöz a tanulóknak nem szükséges elutazniuk.

A tréningterv a metodológiai kézikönyv gyakorlataira építő 30 órás kurzus, amely részletes feladatleírásokkal, a gyakorlatok becsült időtartamának megjelenítésével és a kellékek felsorolásával segíti azokat a tanárokat, akik szeretnének a hagyományos oktatói hozzáállást háttérbe helyezve, a tanulási folyamatokat előremozdító, a résztvevőkre partnerként tekintő trénerekké válni.

A fiatalok számára kialakított játékosított online tanulási környezet a szociális kompetenciák és kommunikációs készségek fejlesztésére irányul, miközben számos módszertani példát is bemutat, amelyekkel bármilyen utazás olyan tanulási folyamattá alakítható, ahol az utazó környezete szolgál a tanulás eszközéül. A projekt három partnerszervezete Magyarországon a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány, Szlovákiában a TANDEM n.o. fejlesztő és képző nonprofit szervezet, Görögországban az Active Citizens Partnership nonprofit szervezet. Az együttműködést a három partnerszervezet saját szakmai tudásának és tapasztalatának megosztásával gazdagítja.

Program: Erasmus+
Pályázati kategória: Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén
Tevékenységtípus: Stratégiai partnerség az ifjúságügy területén
Pályázati azonosító: 2020-2-HU01-KA205-079001

A program kezdete: 2020.11.01.
A program vége: 2022.12. 31.
A projekt futamideje: 26 hónap

Partnerek:

Founded by the Erasmus+ Programme of the European Union

„Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a weboldal és a rajta található anyagok a szerző nézeteit tükrözik, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.”