Projektek

ELENA – Szemtől szemben a természettel

add class h_bar orange

Az ELENA projektben német, magyar, román és grúz partnerek (összesen kilenc szervezet, mind elismert kutatóintézetek, iskolák és tanárképző központok) dolgoznak közösen azért, hogy az élő állatok oktatásba való integrálásával segítsék a diákok környezetért érzett felelősségének és tudatos környezethasználatának kialakítását. A hároméves program koordinátora a Bajor Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Akadémia (ANL), magyarországi partnerei a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány és a Junior Achievement Magyarország.

Munkánk alapja a Németországban már nagy sikerrel alkalmazott „Tiere Live” modell, melyben az állatokkal való közvetlen kapcsolatok, élmények (szaknyelven szólva az állat-asszisztált oktatás) révén kialakuló érzelmi kötődés alapozza meg a diákok biológiai tudását és nyitja meg az utat a minket körülvevő természet tisztelete iránt. Így válik a biodiverzitás elvont tankönyvi fogalomból valóságban megélt tapasztalattá, és megőrzésének szükségessége valós igénnyé.

A nemzetközi projekt célja a formális és informális oktatásban összegyűjtött német tapasztalatok átadása a projektben résztvevő országok számára, a Tiere Lieve modell adaptálása a hazai igényekhez, körülményekhez. Nem csupán az eredeti tanári kézikönyv egyes fejezeteinek puszta fordításáról van tehát szó, hanem olyan kutatómunkáról, melynek során feltérképezzük a nemzeti környezeti nevelés és tanárképzés helyzetét, az állat-asszisztált oktatás Nemzeti Alaptentervbe integrálásának lehetőségeit és megvizsgáljuk az ELENA program során fejleszthető készségeket és képességeket. A projekt első évében ennek érdekében háttértanulmányokat állítottunk össze, melyek honlapunkról elérhetőek.

Az adaptálást szolgálja továbbá, hogy kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerünkre alapozva az eredeti tanári kézikönyv két fejezetének (kutya/farkas, illetve földigiliszta) biológiai leíró részét kiegészítjük a hazai sajátosságokkal, illetve évtizedes, az oktatás, környezeti nevelés területén szerzett tapasztalatainkra alapozva új feladatokkal, játékokkal is gazdagítjuk azokat. Román partnereinkkel közösen egy teljesen új fejezetet is kidolgozunk a hangyákról, mert úgy véljük, hogy a hangyakolóniák nem csak az ökoszisztémákban betöltött szerepük miatt megkerülhetetlenek, de társas életük, munkamegosztásuk és az, ahogy csapatként együtt tudnak dolgozni a közös cél érdekében, párhuzamba állítható az emberi társadalmak és gazdaság működésével is. Az ELENA projektnek ugyanis nem titkolt szándéka, hogy az állatok és élőhelyeik megismertetésén, megszerettetésén túl olyan, a mindennapi életben, a tanulás és a munka során is haszonnal alkalmazható kompetenciák fejlesztését segítse, mint például a vállalkozási ismeretek, az együttműködés, a kreativitás, vagy a kritikai gondolkodás.

Végül, de nem utolsó sorban az ELENA projekt kitűnő lehetőséget kínál a rendszergondolkodás fejlesztésére is, hiszen az alkalmazott módszerek segítenek megérteni az ökológiai problémák mélyen gyökerező okait és rendszerszintű megoldási lehetőségeit, megtalálni az ember felelős helyét a bioszférában elősegítve ezáltal az átalakulást egy fenntarthatóbb világ felé.

Program: Lifelong Learning Programme
Pályázati kategória: COMENIUS
Pályázati azonosító: 539561-LLP-1-2013-1-DE-COMENIUS-CMP

A program kezdete: 2013.11.01.
A program vége: 2016.10.31.
A projekt futamideje: 36 hónap
Az Európai Bizottságtól kapott támogatás összege: 361.859 EUR

Partnerek:

Honlap: http://www.elena-project.eu/
Facebook oldal: https://www.facebook.com/elenaproject.eu/

“Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a weboldal és a rajta található anyagok a szerző nézeteit tükrözik, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.”