Projektek

Dramatic Changes

add class h_bar orange

A projekt során olyan színház- és drámatechnikai eszközöket hozunk létre és tesztelünk, melyek a tantervekbe építve hozzájárulnak a fiatal felnőttek munkavállalói készségeinek fejlesztéséhez és segítik őket eligazodni a munka világában. A projekt egy innovatív stratégiai partnerség keretében kapcsolatot teremt a civil-, az állami- és a magánszektorban dolgozó, a fiatalok munkavállalását és szociális bevonódását támogató ifjúsági munkások és trénerek között.

A színház és a dráma módszerei lehetőséget teremtenek az aktív tanulásra, erősítik a motivációt és megalapozzák a sikeres karrierépítést. Célunk, hogy az iskolák, a pedagógusok, a trénerek és az ifjúsági munkások megismerkedjenek a drámával, mint a foglalkoztatás támogatásának egy lehetséges eszközével, valamint hogy a partnerországokban (és tágabban, az egész Európai Unió területén) elterjesszünk egy új tantervet és megközelítést.

A projekt célkitűzései:

  • lengyel, magyar és egyesült királyságbeli jó gyakorlatok bemutatása;
  • ifjúsági munkások és segítők hálózatának létrehozása egy olyan jó gyakorlat kialakításának érdekében, ami a színházat és a drámát tanulási céllal alkalmazza;
  • új és innovatív, a drámát és a színházat felhasználó, ifjúsági munkásoknak szánt képzési anyagok és módszerek kidolgozása és terjesztése;
  • a megszerzett készségek elismertetésének elősegítése, európai és nemzeti képesítési keretrendszerek, valamint EU értékelő módszerek (pl. Youthpass) használatával;
  • együttműködés az egyesült királyságbeli, a lengyel és a magyar hatóságokkal a jó gyakorlat tanulási folyamatba való beágyazásának érdekében;
  • új kapcsolatok kialakítása a munkaerőpiac és az ifjúsági-, illetve más oktatással és képzéssel foglalkozó szervezetek között;
  • tíz napos képzés harminc ifjúsági munkás számára, melyen új készségeket sajátíthatnak el;
  • évente két, tízszer kétórás workshop ifjúsági munkások, segítők és szakemberek számára, a dráma és a színház tantervbe való beágyazhatóságáról és az alkalmazható eszközökről
  • egy új, a dráma és a színház foglalkoztatásban való használhatóságával kapcsolatos Eszköztár és Kézikönyv létrehozása, lengyel, magyar és angol nyelven
  • Az új tanterv terjesztése a partnerországokban és az Európai Unióban

Program: Erasmus+
Pályázati kategória: Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén
Tevékenységtípus: Stratégiai partnerség az ifjúságügy területén
Pályázati azonosító: 2014-2-UK01-KA205-012138

A program kezdete: 2015.02.01.
A program vége: 2017.01. 31.
A projekt futamideje: 24 hónap

Partnerek:

A projekt honlapja: dramatic-changes.eu

Founded by the Erasmus+ Programme of the European Union

„Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.Ez a weboldal és a rajta található anyagok a szerző nézeteit tükrözik, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.”