Projektek

Bottom-up! – Avagy a kommunikáció rejtelmei

Mobilitás ifjúsági munkások számára
Băile Herculane (Herkulesfürdő), Románia
2017. szeptember 5-11.

add class h_bar orange

A Bottom-up! tréning a non-formális oktatás területén dolgozó ifjúsági munkásokat (huszonnyolc hivatásos szakembert és önkéntest hat európai országból – Romániából, Magyarországról, Belgiumból, Horvátországból, Észtországból, Törökországból és Spanyolországból), hozott össze abból a célból, hogy kommunikációs készségeik fejlesztése révén reflektáljanak a fiatalokat érintő munkaerőpiaci kihívásokra. A tréning a romániai Youthpolis által került megrendezésre Herkulesfürdőn (Románia) 2017 szeptemberében az Európai Bizottság Erasmus+ programjának keretében.

A program az ifjúsági munkások azon igényén alapul, hogy személyes és szakmai fejlődést érjenek el kommunikációs készségeik fejlesztése révén. A résztvevő szervezetekben lefolytatott vizsgálatok, diskurzusok és kérdőíves felmérések eredményei alapján az ifjúsági munkások egyöntetű véleménye, hogy a kommunikációs készségek tökéletesítése hozzájárul az önbecsülés növekedéséhez, illetve a tárgyalási, döntéshozatali és együttműködési készségek fejlődéséhez, amelyek mind elengedhetetlenek a munkaerőpiaci érvényesüléshez.

Emberi lényekként személyes fejlődésünk összetett folyamatában mindannyiunknak szükségünk van társas interakciókra, visszajelzésekre és arra, hogy elismerjék azt, akik vagyunk. Szociológiai megközelítésben a hatékony kommunikáció öt alapvető szükségletet elégít ki, amelyek ezzel egyidőben a kommunikációs folyamat céljaiként is értelmezhetőek: a szükségletet,

  • hogy információt osszak meg,
  • hogy megértsenek,
  • hogy megbecsüljenek és elismerjenek,
  • hogy hassak másokra,
  • és az intimitás szükségletét.

Úgy véljük, a személyes és szakmai sikeresség elnyerésének kulcsa a hatékony kommunikáció. Kommunikációs készségeink fejlesztése a szakmai élettől a társas összejövetelekig az élet minden területén segítségünkre lehet. Az, hogy képesek legyünk az információkat tisztán, pontosan és a szándékunknak megfelelően kommunikálni, létfontosságú életkészség és olyasvalami, amit munkaerőpiaci szempontból nem lehet figyelmen kívül hagyni, akárcsak a hard skilleket vagy a technikai készségeket. A formális oktatás egyáltalán nem fedi le ezeket a szükségleteket. Ez nem csak a munkaerő-piacra belépő fiatalokra igaz, hanem azokra a fiatalokra is, akik már kiléptek a munkaerőpiacra és szakemberekként fejleszteni kívánják önmagukat. Szinte minden létező foglalkozás esetében szükséges vagy az ügyfelekkel vagy a kollégákkal vagy a felettesekkel kommunikálni. Bármely menedzseri pozícióban szükséges embercsoportokkal kommunikálni, motiválni őket, visszajelzést adni nekik stb. Célunk az ifjúsági munkásokat olyan, haladó kommunikációs készségeknek és azokat fejlesztő módszereknek a birtokoló lévő, továbbá azokat terjesztő és gyakorló személyekként azonosítani, akik azért használják ezeket, hogy segítsenek a fiataloknak az iskolából a munkaerőpiacra való kilépésben, ezáltal növelve személyes fejlődésüket, a közösségek és a társadalmak közötti integrációt, és hosszútávon az életminőség javulását.

Program: Erasmus+
Pályázati kategória: Egyéni mobilitás
Tevékenységtípus: Ifjúságsegítők mobilitása
Pályázati azonosító: 2016-3-RO01-KA105-035580

A program kezdete: 2017.05.31.
A program vége: 2017.12.30.
A projekt futamideje: 7 hónap
Az Európai Bizottságtól kapott támogatás összege: 20.168 EUR

Partnerek:

Founded by the Erasmus+ Programme of the European Union

“Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a weboldal és a rajta található anyagok a szerző nézeteit tükrözik, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.”

add class h_bar orange

Tevékenységek

Bottom-up! Avagy a kommunikáció rejtelmei

Beszámolók a 2017. szeptember 5-11. között, a romániai Herkulesfürdőn megrendezett Bottom-up! Communicate at your best! elnevezésű képzésről.

Elolvasom