Projekt tevékenység

A lélek és test fúziója – összegzés

Az életminőség és életöröm csökkenését tapasztaljuk Magyarországon, és egyben azt a növekvő igényt, hogy belső értékkel telt, valódi élményt és kapcsolódási lehetőséget adó képzéseken, workshopokon vegyenek részt felnőtt tanulók. A lelki-fizikai jóllét elsősorban az önismeret és testtudati fókusz növelésével fejleszthető. A Rogers Alapítvány ezért olyan felnőttképzési programokat, olyan workshopokat szeretne kidolgozni és elindítani, amelyek ezzel a fókusszal bírnak, és egy szélesebb felnőtt kört megcéloznak. Azt szeretnénk, ha az emberek csökkent stresszel, örömmel, feltöltődéssel mennének el képzéseinkről.

Ehhez folyamatosan továbbképezzük trénereinket. Éppen ezért indítottuk el A lélek és test fúziója című projektünket, melyben trénereink továbbképzését finanszíroztuk, akik ezt a tudást a projekt keretében továbbadták a szélesebb tréneri körünknek. A projektben testtudati és dramatikus workshopokon vettünk részt, amelyen nagytudású külföldi mesterektől kaptunk továbbképzést 3 fő módszertan / megközelítés alapján: a maszkos, archetípusokra épülő Commedia dell’Arte színházi, a testtudati fókuszú drámapedagógia Csehov-módszer, és a testtudati – táncos butoh tanulása mentén. Az így tapasztaltakat beépítettük workshopjainkba és tréningjeinkbe, többféle tréningtematikát dolgoztunk ki, a fúziós, önismereti szemléletet követve, amelyekben a dráma, testtudat és a tánc öröme kiegészíti az eddigi profilunkat az érzelmi intelligenciafejlesztés, játék, történetmesélés területéről.

Azt tapasztaljuk, hogy az önismeretükben, testükben, rezilienciájukban fejlődő felnőtt tanulóink növekvő életöröme a környezetükre is kihat, és így élhető közeget sikerül kialakítanunk számukra, számunkra. A növekvő önismerettel pedig növekvő egymás iránti felelősség és elfogadás is jár, amivel a tornyosuló társadalmi és globális problémákat is könnyebben tudjuk megoldani.

Founded by the Erasmus+ Programme of the European Union

„Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a weboldal és a rajta található anyagok a szerző nézeteit tükrözik, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.”

add class h_bar orange