Stop bullying – sajtóközlemény

add class h_bar green

STOPBULLYING

Amióta létezik az iskola intézménye, a kortársak piszkálódása minden iskolai és osztályközösség életének része. Azt, hogy az ártatlan piszkálódás mikor válik bántássá, majd bántalmazássá, nem mindig könnyű felismerni, és az online közösségi médiahasználat térnyerésével sokszor az osztályon belüli folyamatok még a pedagógusok számára is láthatatlanok maradnak.

A Bántalmazásmentes övezet (Stop bullying – no bullying) programunkban, öt magyarországi iskolával van lehetőségünk együtt dolgozni. A programba azoknak az intézmények a jelentkezését vártuk, amelyek fontosnak tartják a kortárs bántalmazás megelőzését a tanulók érzékenyítésével, az esetek korai felismerésével és komplex kezelésével. A kiválasztott iskolákban mind az intézmény vezetősége, mind a pedagógusi közösség arra vállalkozott, hogy a másfél éven át tartó, intézményre szabott, mentorálással egybekötött folyamat során szorosan együtt dolgozik csapatunkkal, hogy a számukra legmegfelelőbb prevenciós és kezelési programot dolgozzuk ki.

Mi a bullying?

A magyar nyelvben nincs olyan kifejezés, amellyel tökéletesen le lehetne fordítani az angol bullying szót. Leginkább iskolai vagy kortársak közötti zaklatásként beszélünk arról a jelenségről, amikor az osztály hangadó diákja, vagy legerősebb klikkje rendszeresen piszkálja, súlyosabb esetben megalázza, zaklatja, fizikailag is bántalmazza egy vagy több osztálytársát. A kifejezésben ott a zaklatás, a megfélemlítés, a bántalmazás minden műfaja. Bárki válhat a bullying áldozatává, ehhez nem kell tennie semmit. Éppen elég például, hogy bármilyen dimenzió mentén kicsit kilógjon a sorból, vagy hogy újként kerüljön be egy már kialakult hierarchiájú csoportba. A bántalmazó jellemzően kiszúrja a leggyengébb láncszemet, és hogy ki a leggyengébb, az sokszor előítéletek mentén dől el.

A projekt célja

A bullying egyaránt kihívást jelent a társadalom és az iskolák számára, mind Magyarországon, mind pedig Szlovákiában. A határ két oldalán három partnerszervezet közös együttműködéssel keresi a megoldást erre a kihívásra. A Rogers Személyiségközpontú Oktatásért Alapítvány Budapestről, valamint az Innovatív Oktatásért Intézet a TANDEM, n.o.-val Komáromból közösen segíti a kiválasztott iskolákat a bullying megelőzésében és kezelésében képzésekkel és mentorálással.

Hozzászoktunk, hogy a pedagógus a tudás birtokosa, akinek az a dolga, hogy ezt a tudást átadja. Erre készíti fel a leendő pedagógusokat az egyetem is: a frontális tudásátadásra. Ahhoz már kevésbé kapnak hatékony eszközöket, hogyan bánjanak az osztállyal, mint közösséggel. Ami a felnőtteknek a munkahely, az a gyerekeknek az iskola: reggel elmennek oda, és a legtöbb esetben csak délután mennek haza. Vagyis az aktív napi idejüknek csaknem kétharmadát az iskolában töltik, ezért a szociális interakcióik legnagyobb részét az iskolában élik át.
Teljesen természetes, hogy ezek között megjelennek a konfliktusok is. Nem az a kérdés, hogy a gyerekek és fiatalok kortárs csoportjaiban bántják-e egymást, hanem hogy mi, felnőttek hogyan reagálunk minderre, illetve miként dolgozzuk fel a történteket. Képesek vagyunk-e a gyerekekben megoldási rutinokat kialakítani az ilyen helyzetekre. Amennyiben a felnőttek – pedagógusok és szülők – nem megfelelően viszonyulnak ezekhez a konfrontációkhoz, azok elmérgesedhetnek és bántalmazássá is fajulhatnak.

A projekt célja támogatást nyújtani az oktatási intézményeknek a kortárs zaklatás (bullying) kezelésére és megelőzésére. A projekt keretén belül először felmérjük a három célcsoport körében (diákok, pedagógusok, szülők) a témához fűződő szükségleteket és igényeket, majd ez alapján olyan módszer- és eszköztárat dolgozunk ki és adunk át a pedagógusoknak, amellyel kezelni tudják a kortársak között felbukkanó agressziót és bántalmazást, illetve meg tudják előzni azt. Mivel ezek a beavatkozások akkor a leghatékonyabbak, ha abba a szülők is bevonódnak, a projekt keretén belül a szülőknek is át szeretnénk adni ezeket az eszközöket és módszereket. A harmadik célcsoportnak, a diákoknak pedig színházi nevelési foglalkozást dolgozunk ki, melynek segítségével érzékenyítjük őket a bántalmazás és erőszak negatív hatásaira.

A projekt kérdőíves és fókuszcsoportos kutatással indult, ezek eredményei alapján készítjük el a kiválasztott iskolák bántalmazással kapcsolatos diagnózisát. A Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány a magyarországi partneriskolák számára pedagógusképzéseket, szülői workshopokat, a gyerekek számára drámapedagógiai foglalkozásokat tart a projekt keretében. Az iskolák számára folyamatos mentorálást is biztosít.

A projektben tervezett kézikönyvek és foglalkozások segítségével a szülők, pedagógusok és diákok megismerhetik a bullying okait, valamint megelőzésének és kezelésének lehetőségeit.

A projektben résztvevő magyarországi iskolák:

Budapest XVI. kerületi Móra Ferenc Általános Iskola, Budapesti Ward Mária Általános Iskola Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium, Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium Kincskereső Tagiskolája, Miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola és Óvoda, Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola

A projekt címe: STOP BULLYING – NO BULLYING

A projekt vezető partnere:

Innovatív Oktatásért Intézet, Komárom, Szlovákia

A projekt partnerei:

TANDEM, n.o., Komárom, Szlovákia

Rogers Személyiségközpontú Oktatásért Alapítvány, Budapest, Magyarország

Elérhetőségek:

Angyal Réka – Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány

Mobil: +36303425583

E-mail: [email protected]

A projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretén belül valósul meg. A projekt kódja: SKHU/1902/4.1/105

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt időtartama: 2020. október 1. – 2022. január 31.

A Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány ERFA támogatása: 54 306,50 EUR