Az iskolai teljesítmény alapjai: a szervezettség

add class h_bar green

Egy érdekes cikket olvastam a Science Daily oldalán, amely azt firtatta, hogy vajon mi állhat a lányok sikeresebb iskolai „karrierje” hátterében, vagyis miért teljesítenek jobban a lányok, mint a fiúk, holott készségszinten nincs ilyen különbség.
A cikk hat tényezőt említett, mint a sikeres iskolai teljesítmény alapját: – a figyelem szintje – a kitartás a munkavégzés során – a tanulás iránti vágy – a független / önálló tanulás képessége – a rugalmasság – és a szervezettség.
Úgy éreztük, ezeket a tényezőket érdemes alaposan megvizsgálni, hiszen nekünk, fejlesztőknek is támpontot nyújthat ahhoz, hogy milyen módon segíthetjük diákjaink tanulását.
Elsőként a szervezettség kérdését jártuk körbe. A szervezettséget mi úgy értelmeztük, mint egyfajta tudatosságot abban, hogy a következő belső-külső környezetet alakítsa ki maga körül a diák. Ekkor persze beleütköztünk, hogy az általunk szervezettségnek nevezett helyzetben megtalálható több a fenti egyéb tényezőkből :).
A szervezettség lényege, hogy mindenki létre tudja hozni a számára motiváló, saját tanulási teret, környezetet – ne csak elfogadja, hanem aktív szervezőként alakítsa. Ez négy szinten / területen jelenik meg feladatként: a személyes szinten, a tanulási környezet szintjén, az eszközök és a módszerek szintjén.


1.  Tanulásra kész állapot

 • kipihent állapot
 • koncentráció (megszólíthatatlanság, intenzív jelenlét)
 • készenlét, elkötelezettség, elhatározottság
 • személyes szükségletek kielégítettek (wc, éhség, szomjúság)
 • játszmák kerülése (kimehetek?)
 • emberi kapcsolatok rendezettsége (család, barátok, társak, tanárok) = lelki biztonság
 • társadalmi viszonyainak rendezettsége (célok, intézményhez való viszony)

 Ez a szint kifejezetten a személyes szint, amihez tanárként kevéssé férünk hozzá, mégis alapvetően itt dől el a tanulás sikere. 


2.    Tanulási környezet

 • telefon lehalkítva, kikapcsolva
 • adekvát hangerő (sem túl hangos, sem túl halk)
 • asszertivitás, ha valami zavar, jelzem
 • a másikat nem zavarhatom
 • hely (asztal, szék – ha kell) megválasztása
 • hideg, meleg, (pokróc, stb.)
 • kényelmes ruha
 • minimális rend
 • viszonylag unalmas környezet (nem figyelemelterelő)
 • tanárhoz, mentorhoz felnőtthöz való fordulás képessége, a kapcsolat rendelkezésre állása

 Itt már felesben vannak az iskola és a diák által nyújtott „szolgáltatások”, hiszen a fizikai környezetet elsősorban az iskola biztosítja.  Ez a szint is még inkább egy általános megfogalmazás, nem kifejezetten a szervezettség témáját érinti.


3.      Eszközök

 • legyen tolla
 • legyen füzete
 • legyen könyve
 • legyenek meg a szükséges eszközök (vonalzó, számológép, térkép stb.)

 Ez már kifejezetten a hétköznapi értelemben vett szervezettség: ha rendelkezésre állnak az eszközök, simábban megy a munka. Ezért is rak akkora hangsúlyt ennek a területnek a hagyományos iskola azzal, hogy elégteleneket osztogat a felszerelés hiánya miatt…


4.      Módszerek / Feladatok

 • terv: mai napon ezt és ezt
 • egyéni és közösségi forma (önálló, pár, kis csoport nagy csoport)
 • a tanári, mentori segítség igénybevételének eldöntése
 • az egyéni stílus ismerete
 • tanulási eszközök, készségek (memo térkép, vázlat, jegyzetek, esszé stb.)

 Ez a személyes szervezettség szintje. A szimbolikus eszközök és támaszok is nagyon sokat jelentenek, ezeket lehet tanítani tanulásmódszertan kurzusok keretében – illetve a tanár feladata az ideális oktatási / tanulási módszer (forma) kiválasztása.
Mivel támogathatjuk mi ezt a szervezettséget (a nyilvánvaló pedagógiai eszközökön kívül)? Mi ezeket szedtük össze, és úgy érezzük, hogy ezeknek meg is felelünk a Rogers Akadémiában.

a) a személyes szinten:

 • tapasztalatok szerzésére adunk lehetőség pl. lehet bekapcsolva a telefonja
 • hit és türelem a fejlődésben
 • elfogadása az adott pillanatnyi állapotnak (ki hol tart)
 • odafigyelünk arra, hogy milyen kognitív fejlődési szakaszban járnak a diákjaink, vagyis hogy kb. miként működik az agyuk és a testük, és ezt figyelembe vesszük (tanulós órák később kezdődnek, figyelünk arra, hogy ihassanak eleget, stb)
 • célok közös kipucolása
 • konzultáció a szülővel
 • lelki és fizikai biztonság biztosítása = légkör teremtése (csoportépítés)

b) tanulási környezet kialakítása során

 • különböző terek (zsibongó, csendes szoba, kis szoba, folyosó, udvar, rollerezés stb.)
 • iskolán kívüli terek bevonása a tanulási folyamatba
 • hagyományos és alternatív tér elemek (asztal és kanapé)
 • gyerekek véleményét, vágyait beépíteni a közös térbe
 • konyha elérhetősége
 • kulturált étkezési és tisztálkodási lehetőségek
 • elvonulásra, intimitásra megfelelő tér
 • ki lehessen próbálni dolgokat
 • mentori jelenléte, megkereshetősége (lelki és fizikai)
 • mentori konzultáció lehetősége
 • szaktanári konzultáció
 • felnőtt: fegyelem tartása

c) eszközök terén

 • könyvek és tanulási eszközök készlete a teremben
 • minél többféle modalitást / érzéket megmozgató tanulási eszközök (vizuális, audio, mozgás, rajzolás, matematika, stb)
 • hagyományos és informatikai eszközök – kiegyenlített arányban

d) módszerek, feladatkezelés terén

 • egyéni tanulási stílustérkép kialakítása
 • tanulásmódszertani tréning
 • kooperatív tanítási és hagyományos tanítási módszerek megfelelő alkalmazása
 • többszörös intelligenciához kapcsolódó módszerek alkalmazása, illetve megtanítása (az egyéni tanulási stílustérkép kialakításához)
 • tanulási tervek elkészítésében segítségnyújtás, a tervekre vonatkozó visszajelzések (mind azonnali, mint a folyamatban)