საქართველოს სკოლებში ბიომრავალფეროვნების სასწავლო პროგრამაში ცოცხალი ორგნიზმების გამოყენების შესახებ ჩატარებული საბაზისო კვლევა