Logo ProfileA pénzügyi tájékozottság összefügg a hátrányos helyzet tényezőivel, mint a szegénység, egyenlőtlenségek, kirekesztés és társadalmi mobilitás. Európa bizonyos országaiban, mint pl. Svédország vagy Dánia, az átlagnál magasabb a pénzügyi tudatosság, míg más országokban, mint Horvátország, Magyarország, Románia és Portugália, az átlagosnál alacsonyabb. A pénzügyi intézmények és termékeik egyre összetettebbekké válnak, míg az egyéneknek egyre több egyéni pénzügyi döntést kell hozniuk, ami befolyásolja életminőségüket. A fiatalok körében jelentős a pénzügyi tájékozottság hiánya, ezért az OECD, az Európai Unió a nemzeti kormányok, a civil szervezetek és egyéb érintettek is nagy hangsúlyt fektetnek erre a problémára. Azonban, a pénzügyi tájékozottság előmozdítását célzó intézkedések célcsoportja többnyire a felső tagozatos (11 évesnél idősebb) gyerekek, holott a pénzügyi analfabetizmus megelőzését minél fiatalabb korban meg kell kezdeni. A tanárok dolgát megnehezíti a pénzügyi tájékozottságot fejlesztő, életkornak megfelelő oktatási-tanulási anyagok és módszerek hiánya.

A ProFiLE projekt célja a pénzügyi tájékozottság növelése a résztvevő országokban és Európában, a közvetett célcsoportot képező alsó tagozatos (7-11 éves) gyerekek életkorának megfelelő tananyagok, eszközök és programok kidolgozásával, valamint a pénzügyi tájékozottság témáját feldolgozó tudományos igényű kiadvány elkészítésével. A projekt eredményei támogatást nyújtanak a formális és nem formális oktatásban dolgozóknak egyaránt, hogyan kezdjék el és tartsák fenn a pénzügyi tájékozottság növelését célzó programokat. A közvetlen kedvezményezettek a tanárok és oktatók, szülők, ifjúsági központok és egyéb tanulást támogató intézmények munkatársai, akik mindezidáig nem tudtak hasonló programokat megvalósítani, mivel a pénzügyi ismeretek oktatása speciális tudást és felkészültséget igényel.

A projekt eredményeit (tananyagok és eszközök, adaptációs eszközkészlet és kutatási eredmények) négy nyelven (angol, magyar, horvát és olasz) tesszük közzé promóciós eseményeken, a projekt saját weboldalán és a médiában. A projekt során fejlesztett erőforrások segítségével a pedagógusok képesek lesznek támogatni a gyerekek pénzügyi ismereteinek és készségeinek fejlődését. Pénzügyi tájékozottságuk növelése által a gyerekek későbbi életszakaszaikban felelősségteljesebb pénzügyi döntéseket hozhatnak. A projekt hozzájárul a pénzügyi ismeretekhez való egyenlőtlen hozzáférés problémájának megoldásához is.

A ProFiLE projektben nyolc partner dolgozik együtt négy különböző európai országból (Egyesült Királyság, Magyarország, Horvátország és Olaszország), a pénzügyi tájékozottság növelése érdekében. Mindegyik országban egy felsőoktatási intézmény vagy civil szervezet működik együtt egy iskolával.

Program: Erasmus+

Pályázati kategória: Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén

Tevékenységtípus: Köznevelési stratégiai partnerség

Pályázati azonosító: 2019-1-UK01-KA201-061946

A projekt kezdete: 2019.09.01.

A projekt vége: 2022.08.31.

A projekt hossza: 36 hónap

Az Európai Bizottságtól kapott támogatás összege: 310,061 €

Partnerek:

University of Gloucestershire (Egyesült Királyság), koordinátor

St Edward's Preparatory School (Egyesült Királyság)

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (Olaszország)

Istituto Comprensivo statale Amari-Roncalli-Ferrara (Olaszország)

Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány (Magyarország)

Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskola (Magyarország)

Forum za Slobodu Odgoja (Horvátország)

II.osnovna skola Vrbovec (Horvátország)

A projekt honlapja: https://profileproject.eu/