HEALTH POINTS – ELSŐ HÍRLEVÉL 

Kedves Olvasó,

Üdvözüljük a Health Points első hírlevelével.

Lehetséges-e egy játékalapú tanulási utat találni a hátrányos helyzetű fiatal felnőttek egészségmegőrzésének támogatásához?

A Health Points – Játékalapú tanulás az egészséges életmódért – projekt ezért a célért jött létre. Hogy az egészség-prevencióhoz játékalapú megközelítéssel járuljon hozzá és egy új hangot szólaltasson meg az egészségmegőrzésben, amely olyan fiatalok számára is vonzóvá teheti az egészséges életvitel különböző praktikáit, akik egyébként nem sokat foglalkoznak testi vagy lelki jóllétükkel.

A HEALTH POINTS projekt két éves lefutású és az Európai Bizottság által támogatott. (Erasmus+, Stratégiai partnerségek az felnőttoktatás terén; 2017-1-UK01-KA204-036605.)

A projekt a fiatal felnőttek egészséges életmóddal kapcsolatos edukációját egy szórakoztató és interaktív, elektronikus eszközökön játszható játék kidolgozásával támogatja. A projektben egy játékapplikáció és ahhoz kapcsolódó segédanyagok kidolgozása zajlik, amiket aztán olyan szakemberek használhatnak munkájuk során, akik valamilyen formában fiatalokkal dolgoznak (pedagógusok, szociális munkások, ifjúsági munkások, stb.). A kidolgozandó applikáció a testi és lelki egészségmegőrzés témáit egyaránt körbejárja.

A széleskörű hatás elérése érdekében egy hét európai ország képviselőit magába foglaló stratégiai együttműködésben dolgozunk az egészségirodalom játékosításán – jó gyakorlatok, játékötletek megalkotásával és azokat támogató segédanyagok és tréningkurzus létrehozásával.

 

Célkitűzéseink:

 • Szociálisan és kulturálisan hátrányos fiatal felnőttek körében csökkenteni az egészségtelen viselkedésmintákat, amelyek különböző betegségek kialakulásához járulnak hozzá.
 • Növelni a fiatal felnőttek saját viselkedésért megélt felelősségérzetét és megerősíteni őket az önmagukról való gondoskodásban.
 • Növelni a fiatal felnőttek társadalmi kérdésekben való felelősségvállalását és a társadalmi célú tevékenységekben aktivizálni őket
 • Erősíteni a fiatal felnőttek rezilienciáját, a szociális és civil kompetenciáit
 • Fiatal felnőtteket bevonni a projekt játékalkalmazásának és egyéb segédanyagainak kidolgozásába.


Ez ideig a stratégiai együttműködés partnerségében két nemzetközi találkozót szerveztünk.

2018. január 30-31-én az Egyesült Királyságban, Londonban tartottuk meg a Health Points projekt nyitótalálkozóját. A találkozó ideje alatt a projekt célkitűzéseit és azok potenciális eléréséi útjait elemeztük. A partnerség által képviselt különböző országok közötti kulturális eltéréseket is figyelembe véve mérlegeltük a projekt lehetséges helyét és illeszkedési módját az országok általános egészség-prevenciós gyakorlatában.

A második találkozót a dániai Aarhus városában szerveztük, 2018. június 14. és 15. között. Ezt a találkozót megelőzően az egyes partnerek részletesen felmérték a saját országuk hátrányos helyzetű fiatal felnőttjeinek egészségmegőrzést célzó intézkedésekkel kapcsolatos igényeit és ahhoz igazodóan játékjavaslatokkal álltak elő – az adott játékaplikációs célok kereteinek figyelembe vételével.

A módszertani megközelítésünk

Az elmúlt hónapokban a partnerség intenzív, elmélyült munkát végzett. Létrehoztunk egy katalógust, amely különböző tréningmodulokat tartalmaz, a modulokon belül pedig konkrét, gyakorlatorientált tanulási, fejlődési célokat fogalmaz meg a modulok elvégzői számára. A közös munka során a Health Points-ot megelőző Health Box projekt előzetes eredményeire és gyakorlataira is támaszkodtunk, amely projekt szintén hátrányos helyzetű és migrációs háttérrel rendelkező fiatalok egészséggel kapcsolatos edukációját célozta.

A katalógus a modulok általános tartalmán és a fejlődési célok megfogalmazásán kívül folyamatosan bővül a modulokhoz tematikusan illeszkedő konkrét játékok és gyakorlatok részletes leírásával. A projekt egészség-prevenciós megközelítésben a játékapplikáción keresztül elérhető játékokat a személyes találkozásokra épülő, offline tréningalkalmak gyakorlatai egészítik majd ki, amelyek szintén az egyes modulokhoz illeszkednek.

A KÖVETKEZŐ LÉPÉS!

Első Health Points tréningünket 2019. január 21. és 23. között Bécsben tartjuk.

Az eseményre minden partner olyan pedagógusokat és egyéb szociális szférában dolgozó szakembereket hív, akik maguk hátrányos helyzetű fiatal felnőttekkel foglalkoznak, és akik nyitottak az új, játékalapú egészség-prevenciós szemlélet elsajátítására.


A stratégiai együttműködés tagjai

Rinova Limited / Egyesült Királyság

A Rinova egy innovatív, munkavállalói tulajdonú, önálló szociális vállalkozás, amely a következő területekkel foglalkozik:

 • Vállalkozás
 • Készségfejlesztés és tanulás;
 • Művészet és kultúra;
 • Szociális célú megmozdulások és vállalkozások.

A Rinova ügyfelei és partnerei számára különböző szolgáltatásokat nyújt, amelyek önmagukban vagy együttesen igénybe vehetőek:

 • Pénzügyi tanácsadás;
 • Szervezeten belüli vagy szervezetek közötti együttműködés-menedzsment;
 • Tanulástervezés;
 • Kapacitásnövelés és képzések;
 • Promóció, terjesztés és minőségbiztosítás;
 • Kutatás és értékelés.

A Rinova csapata több mint 20 állandó és egyéb munkatársakból áll, akik széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a tanulás - és készségfejlesztés - alapú társadalmi, kulturális és gazdasági fejlesztési programok tervezésében, fejlesztésében, megvalósításában és értékelésében.

CESIE/ Olaszország

A CESIE 2001-ben alakult szervezet, amelyet az olasz szociológus, Danilo Dolci (1924-1997) munkássága és elmélete inspirált. A CESIE különböző projektekben való aktív részvételével civil szervezetek és intézmények törekvéseihez járul hozzá olyan témákban, mint a személyes és társadalmi növekedés és fejlődés - az egyéni különbségek és értékek tiszteletben tartásának hangsúlyozása mellett.

A szervezet elkötelezett a kutatás és fejlesztés támogatásában, a jövőorientált innovációs folyamatok mennyiségi és minőségi növelésében - az oktatási, szociális, gazdasági és kulturális szféra területein egyaránt

.

BUPNET / Németország

A BUPNET 1985-ben alapított, felnőtt oktatással foglalkozó németországi szervezet, göttingeni székhellyel. Missziója az formális és nem formális oktatás pedagógiai módszereinek folyamatos fejlesztése.

A BUPNET mind a felnőtt szakképzésben, mind az informális felnőttoktatás területén működik, szakértői szervezet, különösen a mai Erasmus + programok és az egykori Egész életen át tartó tanulás programok tekintetében.

A BUPNET szervezete egyike a REVEAL alapítóinak (Research and Evaluation Group for Validation, Evidencing and Assessing of Informal and Non-formal Learning), akik nevéhez a LEVEL5 – informális tanulás validitását értékelő rendszer kidolgozása fűződik.

die Berater / Ausztria

“Die Berater” Unternehmensberatungsa felnőtt szakképzés területeire és a humán erőforrások fejlesztésére koncentrál. Martin Röhsner 1998-ban alapította, jelenleg körülbelül 350 ember dolgozik benne Ausztria szerte, több, mint harminc helyszínen. A szervezet egységei egyszerre elérhetőek magánszemélyek, hazai és nemzetközi intézmények számára is, kisebb és nagyobb szervezetek számára egyaránt, beleértve az Austrian Employment Service (AMS) intézményét is. A Berater évente több mint 20 000 résztvevővel tervez, szervez és kivitelez oktatással és tanulással kapcsolatos eseményeket. A szervezet célja motiválni és képessé tenni az embereket arra, hogy lehetőségeikben kiteljesedjenek munkájukat és személyes életüket tekintve egyaránt.

A Berater főbb foglalkozási területei:

 • Felnőttoktatás és tréningek a szakképzés területén;
 • Coaching és tanácsadás;
 • Új média;
 • Közös Szociális Felelősség;
 • Hidak Európába: Európai Uniós projektek

A Berater által kínált módszertanok és tanulási tartalmak az ügyfelek igényeihez igazodóan, személyre szabottan e-learing elemekkel kiegészíthetőek.

OSU Ostjylland / Dánia

A Sosu Ostjylland Dánia második legnagyobb szociális és egészségtudományi területekkel foglalkozó oktatási intézménye. Különféle oktatási programokat és kiegészítő képzéseket biztosít olyan szociális és egészségügyi intézmények területén, mint az idősek és fogyatékkal élők gondozása, valamint képzéseket kínál a kórházak, gyermekgondozással foglalkozó intézmények és a pszichiátriák számára is. Az intézmény több, mint 25 év oktatási tapasztalattal rendelkezik, mint a tréningek, mind a szakképzés területén. 2007 óta különleges, bevezető oktatási programokat nyújt bevándorló és menekült diákok számára.

MMC Management Center / Ciprus

Az MMC Management Center-t 2002-ben alapították. A szervezet fő területei közé tartozik a tréningalapú tanulás, személyes képességfejlesztés, tanácsadás és eseményszervezés.

Az MMC három alrészre tagolódik:

1, A tréning és képességfejlesztéssel foglalkozó csapat oktatási tevékenységeket szervez vállalati és közoktatási kereteken belül is, a vezetőktől elkezdve és hátrányos helyzetű fiatalokig. Az MMC célja, hogy minőségi tanulási megoldásokat nyújtson minden célcsoportnak az egyéni igényeihez igazodva.

2. Az eseményszervező csapat konferenciákat, kiállításokat, előadásokat és prevenciós eseményeket szervez.

3. A projektcsapat különböző projekteket tervez és kivitelez, főként nemzetközi szinten, a felnőttoktatással, munkavállalással és személyes fejlődéssel kapcsolatosan.

Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány

Carl Rogers nyomdokain haladva az alapítvány missziója szerint az ember élő, személyes tapasztalatok és elfogadó kapcsolatok mentén érti meg és teljesíti ki önmagát. Az alapítvány küldetése ezen elfogadó kapcsolat fontosságának megértetése, tudatosítása, és valódi találkozások nyújtása, az ezzel szembeni akadályok elhárítása. E cél elérése érdekében oktatási- és a közvetlen megtapasztalást elősegítő tevékenységeket (kutatást, képzést, egyéb szolgáltatásokat) szervez és bonyolít le. Az alapítvány az elmúlt tíz évben több, mint ötven oktatással kapcsolatos projektben vett részt partnerként vagy főszervezőként, amelyek valamiképpen mind az oktatás személyre szabottságát célozták, alternatív pedagógiai módszerekkel: drámapedagógia, szabadjáték, érzelmi intelligenciafejlesztés, tehetségfejlesztés, játékalapú tanulás.

A Rogers Alapítvány a projekttevékenységeken kívül állandó oktatási tevékenységet is folytató intézmény, hiszen részként a Rogers Akadémia magántanulói státuszban lévő középiskolásoknak ad helyet, ahol a hagyományos oktatási keretek közül kilépő fiatalok a tanulás örömét és felelősségét visszakapva saját maguk - mentorok segítségével - keresik a tanulási útjukat és fejlődési lehetőségeiket.

Erasmus plus logo"Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.Ez a weboldal és a rajta található anyagok a szerző nézeteit tükrözik, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért."

 

 

Health Points - Magyarországi tevékenységek

Health Points - Nemzetközi tevékenységek

 • Health Points nyitótalálkozó

  A legújabb Health Points projektünk, amelyben egy fiatalokat egészséges életmódra motiváló, humoros, játékos elemekre épülő mobilapplikációt és ahhoz kapcsolódó segédanyagokat

  Read More
 • Első hírlevél

  HEALTH POINTS – ELSŐ HÍRLEVÉL  Kedves Olvasó, Üdvözüljük a Health Points első hírlevelével. Lehetséges-e egy játékalapú tanulási utat találni a

  Read More
 • Online interaktív tananyag

  A Health Points projekt célja a fiatal felnőttek egészséges életmóddal kapcsolatos edukációjának támogatása egy szórakoztató és interaktív online tananyag kidolgozásával.

  Read More
 • Health Points Lesson Platform

  The overall aim of Health Points project is to introduce and integrate health literacy for young adults from disadvantaged backgrounds,

  Read More
 • 1

HEALTH POINTS - Letölthető dokumentumok

 • Kézikönyv az online interaktív tananyaghoz

  A Health Points projekt célja a fiatal felnőttek egészséges életmóddal kapcsolatos edukációjának támogatása egy szórakoztató és interaktív online tananyag kidolgozásával.

  Read More
 • Platform Guide for the Health Points Lesson

  The overall aim of Health Points project is to introduce and integrate health literacy for young adults from disadvantaged backgrounds,

  Read More
 • 1