Kulissza Készségfejlesztő Alkotóműhelyünkben a dráma, ének, tánc örömét és fejlesztő hatásait kínáljuk fel gyerekeknek és fiataloknak három korosztályi csoportban. Tanítványaink megismerik a zene, tánc, mozgás, színjátszás művészi formanyelvét.

A játékos gyakorlatok során sajátítják el a drámai kifejezési formákat, melyek a mindennapi kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást megkönnyítik. Megismerik önmagukat, társaikat, környező világukat egy-egy gesztus, hanglejtés, az arckifejezés, a viselkedés tükrében. Ezek hozadékaként testi adottságaiknak és személyiségüknek megfelelően, a legkülönbözőbb élethelyzetekben pontosan és tisztán fejezik ki magunkat. Bátrabbak, határozottabbak lesznek.

Zenei készségfejlesztésben a zenét vagy zenei elemeket (hang, ritmus, dallam, harmónia, dinamika) használjuk, annak érdekében, hogy elősegítse a kommunikációt, kapcsolatokat, tanulást, kifejezést, mobilizációt, szervezést, szerveződést.

A tánc a legősibb gyógyító művészetek közé tartozik. Minden korban és minden tájon felfedezték a mozgásos kreativitás jótékony, felszabadító és integráló hatását. A taglejtések, a testtartás, a mozgás a legközvetlenebbül tükrözi azt, ahogy az ember érzi magát.

Mivel foglalkozásaink más kompetenciákat mozgatnak, mint amit a jelen iskolarendszer megkövetel, olyan fiatalok is sikerélményhez juthatnak, akik iskolai létükben kudarcokat élnek át. Karitatív fellépéseket szervezünk a tanulóinknak, ahol színpadi tapasztalatok mellett átélhetik az adás, az önkéntesség örömét. Ezáltal fejlődhet szociális érzékenységük is. Azoknak is tudunk segítséget nyújtani, akik előadó-művészeti pályára készülnek. Az elmúlt években ilyenre is volt számos példa.

Mindezt játékosan és harmonikus környezetben!