Elenes logo green

ELENA - Experiential Learning and Education for Nature Awareness

 

 

 

 

Az ELENA projektben német, magyar, román és grúz partnerek (összesen kilenc szervezet, mind elismert kutatóintézetek, iskolák és tanárképző központok) dolgoznak közösen azért, hogy az élő állatok oktatásba való integrálásával segítsék a diákok környezetért érzett felelősségének és tudatos környezethasználatának kialakítását. A hároméves program koordinátora a Bajor Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Akadémia (ANL), magyarországi partnerei a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány és a Junior Achievement Magyarország.


Munkánk alapja a Németországban már nagy sikerrel alkalmazott „Tiere Live" modell, melyben az állatokkal való közvetlen kapcsolatok, élmények (szaknyelven szólva az állat-asszisztált oktatás) révén kialakuló érzelmi kötődés alapozza meg a diákok biológiai tudását és nyitja meg az utat a minket körülvevő természet tisztelete iránt. Így válik a biodiverzitás elvont tankönyvi fogalomból valóságban megélt tapasztalattá, és megőrzésének szükségessége valós igénnyé.


A nemzetközi projekt célja a formális és informális oktatásban összegyűjtött német tapasztalatok átadása a projektben résztvevő országok számára, a Tiere Lieve modell adaptálása a hazai igényekhez, körülményekhez. Nem csupán az eredeti tanári kézikönyv egyes fejezeteinek puszta fordításáról van tehát szó, hanem olyan kutatómunkáról, melynek során feltérképezzük a nemzeti környezeti nevelés és tanárképzés helyzetét, az állat-asszisztált oktatás Nemzeti Alaptentervbe integrálásának lehetőségeit és megvizsgáljuk az ELENA program során fejleszthető készségeket és képességeket. A projekt első évében ennek érdekében háttértanulmányokat állítottunk össze, melyek honlapunkról elérhetőek.


Az adaptálást szolgálja továbbá, hogy kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerünkre alapozva az eredeti tanári kézikönyv két fejezetének (kutya/farkas, illetve földigiliszta) biológiai leíró részét kiegészítjük a hazai sajátosságokkal, illetve évtizedes, az oktatás, környezeti nevelés területén szerzett tapasztalatainkra alapozva új feladatokkal, játékokkal is gazdagítjuk azokat. Román partnereinkkel közösen egy teljesen új fejezetet is kidolgozunk a hangyákról, mert úgy véljük, hogy a hangyakolóniák nem csak az ökoszisztémákban betöltött szerepük miatt megkerülhetetlenek, de társas életük, munkamegosztásuk és az, ahogy csapatként együtt tudnak dolgozni a közös cél érdekében, párhuzamba állítható az emberi társadalmak és gazdaság működésével is. Az ELENA projektnek ugyanis nem titkolt szándéka, hogy az állatok és élőhelyeik megismertetésén, megszerettetésén túl olyan, a mindennapi életben, a tanulás és a munka során is haszonnal alkalmazható kompetenciák fejlesztését segítse, mint például a vállalkozási ismeretek, az együttműködés, a kreativitás, vagy a kritikai gondolkodás.


Végül, de nem utolsó sorban az ELENA projekt kitűnő lehetőséget kínál a rendszergondolkodás fejlesztésére is, hiszen az alkalmazott módszerek segítenek megérteni az ökológiai problémák mélyen gyökerező okait és rendszerszintű megoldási lehetőségeit, megtalálni az ember felelős helyét a bioszférában elősegítve ezáltal az átalakulást egy fenntarthatóbb világ felé.

A projekt hivatalos weboldala: www.elena-project.eu

EU flag LLP HU"Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.Ez a weboldal és a rajta található anyagok a szerző nézeteit tükrözik, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért."

 

 

ELENA - Magyarországi tevékenységek

 • ELENA – Szemtől szemben a természettel - szakmai műhely - beszámoló

  Szeptember 28-án megtartottuk ELENA szakmai műhelyünket, melynek a Fővárosi Állat- és Növénykert adott otthont. A rendezvényt Prof. Dr. Persányi Miklós,

  Read More
 • Élő állatok az oktatásban - szakmai műhely a Fővárosi Állat és Növénykertben

  Élő állatok az oktatásban   A Fővárosi Állat- és Növénykert adott otthont az élő állatok oktatásba való integrálásának hazai lehetőségeit

  Read More
 • ELENA - Élő állatok az oktatásban - brossúra

    Letölthető itt: ELENA - Élő állatok az oktatásban - brossúra

  Read More
 • Az ELENA modulok kísérleti oktatása a Rogers Akadémián

  Az új év új, izgalmas kísérlettel kezdődik Akadémiánkon. Januárban a kutyás modul játékos feladatainak kipróbálásával kezdtük meg az ELENA projektünk

  Read More
 • Szemtől szemben a természettel – műhelymunka

  Nemzetközi ELENA projektünk keretében a kutya (farkas), a földigiliszta és a hangya iskolai oktatásba való integrálásához veszünk át, illetve fejlesztünk

  Read More
 • Mi is kipróbáljuk az ELENA feladatokat

  A Rogers Akadémia munkatársai januárban nagy lelkesedéssel vetették bele magukat az ELENA gyakorlatok kipróbálásába. Szerencsére ezek közül több is szervesen

  Read More
 • 1

ELENA - Nemzetközi tevékenységek

 • Nemzetközi trénerfelkészítő találkozó Laufenben +

  ELENA projektünkben hamarosan indulnak a trénerképések, ennek előkészítéseként találkozott a nemzetközi csapat március elején a németországi Laufenben, ahol alapítványunkat Suhajda Read More
 • ELENA – Szemtől szemben a természettel Zárókonferencia +

  Október 6. és 9. között Laufen gyönyörű városában vettünk részt az ELENA – Szemtől szemben a természettel projekt zárókonferenciáján. Körülbelül Read More
 • 1

ELENA - Letölthető dokumentumok

 • Magyar nyelvű modulok

  A farkas és a kutya Tanári kézikönyv:     Letölthető: A farkas és a kutya - tanári kézikönyv   A földigiliszták

  Read More
 • 1