Személyközpontú Trénerképző Program

A Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány 200 órás Személyközpontú Trénerképző Programot indít a 2019/2020-as tanév időtartamában.

A trénerképző programra a következő szakembereket várjuk:

 • olyan pedagógusok, akik szeretnének tanórán kívül is nemformális oktatási módszerekkel dolgozni diákokkal vagy felnőttekkel
 • felnőttképzéssel foglalkozó szakemberek
 • ifjúsággal foglalkozó szakemberek
 • egyéb segítő szakemberek

A trénerképző programon a következő témák kerülnek feldolgozásra:

 • A játék és a szabad játék szerepe a személyiség fejlődésében
 • A reziliencia fejlesztése
 • Az érzelmi intelligencia és a kommunikáció fejlesztése
 • Társasjáték-pedagógia
 • Drámapedagógia, drámatechnikák
 • Tréneri technikák és problémamegoldó gyakorlatok
 • Önismeret (Metamorphosis meseterápia, szimbólummunka és személyközpontú csoportmódszerrel)

A 200 óra trénerképző program folyamán átvesszük a Rogers Alapítvány fenti témájú akkreditált pedagógusképzéseinek tananyagát is, így 120 órányi akkreditált pont gyűjtésére ad lehetőséget pedagógusoknak. Ezen kívül sor kerül 30 óra önismereti foglalkozásra. A maradék 50 óra kifejezetten tréneri technikák és tréningtervezés témával foglalkozik, ennek részét képezi az utolsó alkalomra saját tréningmodul megtervezése, bemutatása és értékelése, illetve a saját évközi kapcsolódó munka esetsegítése is.

Részletek: Trénerképző program - információk

 
----------------------------
MINŐSÉGÉRTÉKELÉSEK

Akkreditált érzelmi intelligencia képzések

Első Az érzelmi intelligencia fejlesztése élményközpontú pedagógiai módszerekkel az általános és középiskolában elnevezésű harminc órás, akkreditált pedagógus-továbbképzésünket a budapesti Illyés Sándor Szakkollégiumban tartottuk 2018. augusztus 27. és 29. között. A képzés tizenhét fős csoportja különböző szakemberekből tevődött össze, az általános és középiskolai tanárok mellett óvodapedagógusok, pszichológusok, gyógypedagógusok, mediátorok, bábművészek és trénerek is részt vettek. A közös hívó szó, ami az érdeklődőket egybegyűjtötte az érzelmi intelligencia fejlesztése volt. A képzés három napjában reggel kilenctől este hatig intenzív munka folyt. Az iskolai érzelmi intelligencia fejlesztését célzó kis- és nagycsoportos, páros és egyéni gyakorlatok saját élményű elsajátítását szakmai megbeszélések és előadások egészítették ki. A továbbképzés utolsó napja után a résztvevők online értékelő kérdőívet töltöttek ki. Ez az összefoglaló az ő képzésen megélt élményeiket összegzi.

A csoport hangulata elfogadó és biztonságos volt, a csoporttagok felszabadultan vettek részt a gyakorlatokban, oldottan fűztek szakmai vagy személyes hozzászólásokat a megbeszélésekhez, vagy éppen, ha úgy érezték, nyugalommal vonultak háttérbe végig érezve a csoport elfogadó támogatását. A munkaórák alatt és az azt megszakító kávé- és ebédszünetekben egyaránt fontos találkozások, egymásra mosolygások, beszélgetések születtek. A csoportnak sikerült sajátélményen keresztül is megtapasztalnia továbbképzésünk legfontosabb üzenetét: a gyermekeknek (csak úgy, mint a felnőtteknek), térre, időre és bizalomteli, biztonságos közegre van szükségük, hogy önmagukkal és egymással találkozhassanak, intra- és interperszonális készségeik fejlődhessenek, érzelmi jóllétük növekedjen. A továbbképzés gyakorlatai mind ehhez a tér, idő és bizalom teremtéshez kínálnak eszközöket, gyakorlatokat és módszertani megfontolásokat, olyanokat, amelyek iskolai keretek között is alkalmazhatóak. ,A három nap felépítése nagyon hatásos volt. Egyre mélyebbre jutottunk, nem csak az ismeret és élményszerzésben, hanem az önreflexióban is. Fantasztikus élmény volt, amikor az egyik játék során az egész csoport felhőtlen kacagásban tört ki. Ebben a pár percben gyönyörűen tükröződött az együtt töltött idő pozitív hatása és megvilágította számomra, hogy milyen fontos lenne a gyerekcsoportommal is elérni ezt az állapotot.”

A továbbképzés a résztvevőknek elmélyült és alapos munkára, szakmai eszköztáruk és meglévő ismereteik bővítésére, tapasztalatcserére és tudásuk rendszerezésére és inspirálódásra adott lehetőséget. A képzés mindhárom napját igen fáradtan, ugyanakkor élményekkel, gondolatokkal és ötletekkel gazdagodva zárták. „Köszönöm a sok nevetést, az oldott hangulatot. Azt, hogy tele energiával új ötletekkel, vagy a saját rég nem használt gyakorlataim felelevenítésével kezdhetem meg az új csoportjaimmal a munkát..”

-----------------------------------------         

          Második Az érzelmi intelligencia fejlesztése élményközpontú pedagógiai módszerekkel az általános és középiskolában elnevezésű harminc órás, akkreditált pedagógus-továbbképzésünket december 7. és 9. között tartottuk Budapesten. A képzés a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósult meg, húsz fő és két tréner részvételével.

           A képzés résztvevői ismét színes palettát alkottak, mind a szakterületek mind a szakmai tapasztalatok terén. Egyetemisták, pályakezdők, sok éves tapasztalattal rendelkező pedagógusok és nyugdíjasok; tanítók, szaktanárok, gyógypedagógusok, pszichológusok, coach-ok együtt alkották és tették kerek egésszé a csoportot. A trénerek Szekeres Eszter és Domschitz Mátyás voltak, a tanulás azonban közös folyamat volt: a gyakorlatokban megélt saját élmények és az elméleti részeknél történő együttgondolkodás és tapasztalat-megosztás lehetővé tette a tudásmegosztást, az építő visszajelzések adását és fogadását, egymás tanulási folyamatának a tiszteletben tartását és támogatását. Mind három nap reggel kilenctől este hatig folyt a munka, a két-két és fél órás blokkokat rövid szünetek egészítették ki, ahol a résztvevők frissítők mellett kötetlenül is beszélgethettek egymással- nem egyszer a közös munka tapasztalatait továbbfejtegetve. A képzés utáni szakmai együttgondolkodás folytatásához a képzést követően rögtön zárt Facebook-csoportot hoztak létre a résztvevők.

           A csoportban a biztonság és elfogadás légköre valósult meg, ami nyitottsággal párosult, egyfajta saját élményként leképezve az iskolai érzelmi intelligencia fejlesztésének célját: Ha diákok képesek önmagukat és egymást empátiával és ítéletek nélkül meghallgatni, az önkifejezéshez önmaguknak és egymásnak teret nyújtani az egyéni fejlődés onnantól beindul.

-----------------------------------------

           Harmadik Az érzelmi intelligencia fejlesztése élményközpontú pedagógiai módszerekkel az általános és középiskolában elnevezésű harminc órás, akkreditált pedagógus-továbbképzésünk szintén a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósult meg, tizenöt résztvevő és két tréner jelenlétével. A csapatot ezúttal tanítók, szaktanárok, gyógypedagógusok, pszichológusok és környezetvédelmi szakemberek alkották. A január 11. és 13. között zajló képzésnek a Burattino Iskola és Gyermekotthon adott helyet. 

           Az iskola zegzugos, színes, hangulatos épülete szépen segítette a képzés szabadjátékkal kapcsolatos részeinek igazi átélését és megértését, és megtartó, családias teret kínált az érzelmi intelligencia fejlesztését szolgáló gyakorlatokhoz. A három napos képzés két kulcsszavává a biztonság és az autonómia vált. Mind a pedagógusok által strukturált és a gyermekek, fiatalok önálló aktivitását támogató gyakorlatok szakmai megbeszélésénél a következő szempontok adták a fő irányvonalat: Hogyan lehet biztonságos légkört teremteni egy gyermekközösségben? Hogyan lehet megalapozni, hogy a tanulók önmaguknak és egymásnak is bizalmat adhassanak? Hogyan tudunk lépésenként egyre több teret és időt adni a gyermekeknek és fiataloknak, hogy önmagukat kifejezhessék, megnyilatkozzanak, kezdeményezni merjenek, miközben társaikat is segítik ugyanezekben? Ezeket a kérdéseket minden típusú, a képzésen bemutatott játéknál a gyakorlati szempontokat részletesen mérlegelve vitattuk meg, végig szem előtt tartva a lépcsőzetes építkezés és fokozatosság elvét. A három nap alatt a személyes munkatapasztalatok és szakmai kérdések megosztására nagy hangsúlyt fektettünk. Az érzelmi intelligenciát fejlesztő gyakorlatok alkalmazhatóságának kapcsán külön foglalkoztunk az általános és középiskolai korosztállyal, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekektől kezdve a magas szocio-ökonómiai státusszal bíró gyermekekig, és a teljesítménycentrikus iskolaintézményektől az alternatív pedagógiát követő iskolákig. Külön mérlegelendő szempontként vettük sorra a gyermekek és fiatalok esetleges sajátos nevelési igényét, mentális, pszichés vagy testi fejlődési egyediségét. 

Akkreditált játék és dráma képzések

Első Reziliencia-fejlesztés drámával és játékkal általános és középiskolában elnevezésű harminc órás, akkreditált pedagógus-továbbképzésünket a Rogers Akadémián tartottuk 2018. október 26. és 28. között. A képzés tizenkét fős csoportja különböző szakemberekből tevődött össze, az általános és középiskolai tanárok mellett óvodapedagógusok, pszichológusok, gyógypedagógusok, mediátorok, jógaoktatók, szociális munkások és trénerek is részt vettek. A közös hívó szavak, ami az érdeklődőket egybegyűjtötte a játék, dráma és reziliencia fejlesztés voltak. A képzés három napjában reggel kilenctől este hatig intenzív munka folyt. A gyerekek reziliencia fejlesztését célzó kis- és nagycsoportos, páros és egyéni gyakorlatok saját élményű elsajátítását szakmai megbeszélések és előadások egészítették ki. A továbbképzés utolsó napja után a résztvevők online értékelő kérdőívet töltöttek ki. Ez az összefoglaló az ő képzésen megélt élményeiket összegzi.

A csoport hangulata elfogadó és biztonságos volt, a csoporttagok felszabadultan vettek részt a gyakorlatokban, oldottan fűztek szakmai vagy személyes hozzászólásokat a megbeszélésekhez, vagy éppen, ha úgy érezték, nyugalommal vonultak háttérbe végig érezve a csoport elfogadó támogatását. A munkaórák alatt és az azt megszakító kávé- és ebédszünetekben egyaránt fontos találkozások, egymásra mosolygások, beszélgetések születtek. A csoportnak sikerült sajátélményen keresztül is megtapasztalnia továbbképzésünk legfontosabb üzenetét: a gyermekeknek szükségük van napi szinten minőségi időre, hogy szabadon játszhassanak és olyan drámafoglalkozásokra, ahol kreativitásukat és személyiségüket kibontakoztathatják. Ezek erősen fejlesztik a reziliencia, azaz a megküzdő, ellenálló képességet. A továbbképzés gyakorlatai a játékhoz és drámához kellő tér, idő és bizalom teremtéshez kínálnak eszközöket, gyakorlatokat és módszertani megfontolásokat, olyanokat, amelyek iskolai keretek között is alkalmazhatóak.

Az egyik résztvevő visszajelzésében így fogalmazott:

„Arra emlékszem, hogy egy-egy játékblokk után mindenki sietve nyúlt a jegyzetfüzete után, hogy biztosan emlékezzen az egyes zseniális feladatokra. Játék közben persze nem lehetett, minket felnőtteket is magával ragadott. ...erről eszembe jut, valami olyasmit lehetne írni erről a kurzusról, mint ahogy az a Kis herceg ajánlásában megjelenik: "Ha pedig ez a sok mentség nem elegendő, akkor annak a gyereknek ajánlom könyvemet, aki valaha ez a fölnőtt volt. Mert előbb minden fölnőtt gyerek volt. (De csak kevesen emlékeznek rá.)"”

A továbbképzés a résztvevőknek elmélyült és alapos munkára, szakmai eszköztáruk és meglévő ismereteik bővítésére, tapasztalatcserére és tudásuk rendszerezésére és inspirálódásra adott lehetőséget. A képzés mindhárom napját igen fáradtan, ugyanakkor élményekkel, gondolatokkal és ötletekkel gazdagodva zárták.

Egy másik résztvevő visszajelzése:

„Nagyon jól éreztem magam a képzésen! Ez a három nap teljesen elvarázsolt! Nagyon sok hasznos információval és játékkal a tarsolyomban tértem haza.”