Alapítványunk 2005-ben jött létre, és 2006 elején kezdte meg hivatalos működését a személyközpontú oktatás terjesztése érdekében. Akkor fő célunk még csupán a Rogers Középiskola fenntartása és támogatása volt, de ahogy teltek az évek, az Alapítvány egyre inkább kifelé fordult, és a hazai köz- és felnőttoktatási fejlesztési területen, az ifjúságügyben és a fenntarthatóságra nevelés terén kezdett dolgozni.

Carl Rogers nyomdokain haladva úgy gondoljuk, hogy az ember élő, személyes tapasztalatok és elfogadó kapcsolatok mentén érti meg és teljesíti ki önmagát. Küldetésünk ezen elfogadó kapcsolat megélésének biztosítása, fontosságának tudatosítása, illetve az ezzel szemben felmerülő akadályok megértése és elhárítása. E cél elérése érdekében oktatási- és a közvetlen megtapasztalást elősegítő tevékenységeket (kutatást, szolgáltatásokat, projekteket) szervezünk és bonyolítunk le.
Állandó oktatási intézményünkként működik a Rogers Középiskola utódja, a Rogers Akadémia, ahol a hagyományos középiskola helyett alternatívát kereső fiatalok találhatják meg a helyüket. Tapasztalataink szerint a keresés alapja lehet értékközpontú, vagy akár tanulási zavarok, beilleszkedési probléma is. Regisztrált tehetségpontként rendszeresen tehetséggondozó programokat szervezünk.

Emellett az elmúlt tíz évben több mint ötven hazai és nemzetközi projektet bonyolítottunk le különböző, ám kapcsolódó területeken: drámapedagógia, művészet-terápia, szabad játék, játék-alapú tanulás, érzelmi intelligencia, rendszergondolkodás, szabadidő-pedagógia, tehetséggondozás, e-learning, környezeti nevelés, emberi jogok és esélyegyenlőség és személyközpontú szervezetfejlesztés témákban.

Magyarországon kiterjedt hálózattal tartjuk a kapcsolatot, tagjai vagyunk a Nullahulladék Hálózatnak, a Tehetségsegítő Hálózatnak, a Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács és a rogers-i személyközpontú mozgalomnak is.

Emellett nemzetközi téren is több, mint 50 partnerrel dolgoztunk / dolgozunk együtt Európa 26 országából, és tagjai vagyunk több nemzetközi hálózatnak: Real World Learning Network, Initiative for EqualityEuropean Network on Inclusive Education and DisabilityResilience Connection Network. Tagságainkon keresztül rendszeresen hallatjuk hang unkat nemzetközi egyeztetéseken, aktívan figyeljük a nemzetközi oktatás-, ifjúság- és fenntartható fejlődési politikát.

Projektjeink egy részét pályázati támogatásból, más részét megrendelések mentén bonyolítjuk le. Állandó csapatunk hat fő alkalmazottból áll jelenleg, ám önkéntes és megbízott szakemberek széles körét vonjuk be egy-egy projektünk és tevékenységünk magas színvonalú lebonyolításába.