Játékismeret a nevelési gyakorlatban

A Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány örömmel hirdeti meg „Játékismeret a tehetséggondozásban” képzés gyakorlatközpontú, pedagógusokra, ifjúsági segítőkre szabott változatát!

Tapasztalataink alapján tudjuk, hogy a társasjátékok rengeteg pedagógiai és nevelési lehetőséget hordoznak magukban, melyek a gyakorlatorientált képzés során ismerhetőek meg. Jellegük és alkalmazhatóságuk szerint csoportosítva, a fejleszteni kívánt területekre és képességekre lebontva mutatjuk be mindezt résztvevőink számára.
Képzésünk résztvevői megismerkednek az absztrakt és társas játékok alaptípusaival oktatásuk előnyeivel, lehetőségeivel. Alkalmazható alap stratégiai és taktikai elemekkel egészítjük ki, melyek az a kompetencia-fejlesztés számos területén, a különféle nevelés-oktatási intézményekben is hatékonyan alkalmazhatóak.

További információ és jelentkezés

A tanár szerepe az érzelmi intelligencia fejlesztésében

Az érzelmi intelligencia fejlesztése által a diákok megtanulják érzelmeiket, gondolataikat hatékonyabban felismerni és kifejezni, ezáltal a tanórákon is motiváltabbá válnak. Fejlődnek kapcsolatépítő, kommunikációs készségeikben, szívesebben dolgoznak csoportban, emellett konfliktusaikat is könnyebben oldják fel.
Képzésünk által elsajátított módszerek és technikák erős közösségfejlesztő hatásúak, integrálásuk a pedagógus számára is egy elfogadóbb, tanulásra motivált, nyitott közeget biztosít. Nem csak az erősebb osztályközösség kialakulását támogatja, hanem a korai iskolaelhagyás és a kiégés elleni küzdelemben is nagy szerepe van, miközben az diákok egyéni fejlődését is támogatja.

További információ és jelentkezés

Játsszunk, fejlődjünk szabadon!
(Play-way képzés)

A játékra, szórakozásra való igény az egyik legősibb ösztön, fiatalokban és idősebbekben egyaránt. A pozitív élmények motiválják a diákokat, megalapozzák és elősegítik a további hatékony fejlesztést is. Ezáltal kiválóan alkalmazhatók a nevelés-oktatás bármely területén, szakaszában is!

További információ és jelentkezés

Bálint csoport

A Bálint Mihály életművén alapuló strukturált esetmegbeszélés által a csoport tagjai technikákkal, megoldási és fejlesztési módokkal, eszközökkel, egyéni problémamegoldási lehetőségekkel gazdagodnak.
A Bálint csoportot elsősorban a fejlődés, a mélyebb, interperszonális megértés iránt nyitott pedagógusoknak és ifjúságsegítőknek ajánljuk, akik szívesen dolgoznának fel eseteket elfogadó, proaktív és professzionális környezetben.

További információ és jelentkezés

Személyközpontúság az iskolai gyakorlatban

A Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány örömmel hirdeti meg
„A személyközpontú megközelítés adaptációja”
képzést pedagógusok számára!

A képzésen a hagyományos iskolai keretek között dolgozó pedagógusokkal együtt gondolkozunk arról, hogyan és mely területeken lehet és érdemes a személyközpontú megközelítés elemeit beépíteni az iskolai gyakorlatba.
Rövid elméleti bevezető során megismerjük Carl Rogers, a személyközpontú megközelítés megfogalmazójának kiinduló pontjait, majd a rogersi értékek gyakorlati megvalósításának különféle dimenzióit járjuk körbe.
A képzés résztvevői a személyközpontú tanóra felépítését, tervezésének folyamatát, a diák (és önmaga tanulásának) felelősségének kérdését ismerik meg, illetve az önértékelés, a megértés különböző dimenzióit is feltérképezik. Emellett feltárják implementálásának, illetve a felmerülő problémákkal, értetlenséggel való megküzdés lehetőségeit is.

További információ és jelentkezés